Zdravotnický odborník
Prosím, přihlaste se pro specializované informace a služby

Kdo jsme?

"Správce" je fyzická nebo právnická osoba, orgán, instituce nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s ostatními, určuje účel a způsoby zpracování osobních údajů. Pokud jde o zpracování vašich údajů při používání této webové stránky, správcem ve smyslu GDPR je:

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Vídeň, Rakousko
Představenstvo: Dr. Rudolf Widmann, Mag. Andreas Steiner, Dr. Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax.: +43 10 503 72 44 5

e-mail: office@aoporphan.com

V souladu s čl. 37 odst. 4 GDPR jsme také jmenovali inspektora ochrany údajů:

Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH

Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Vídeň, Rakousko

e-mail: data-protection@aoporphan.com

Co se stane, je-li webová stránka používána výhradně k informativním účelům?

(1) Používáte-li náš web výhradně k informativním účelům, tj. pokud se nezaregistrujete jako uživatel, ani jakkoli dále nepředáváte informace, shromažďujeme o Vás tyto údaje:

·       IP adresu, formou anonymizované zkratky

·       Datum a čas požadavku

·       Rozdíl v časové zóně od Greenwichského času (GMT)

·       Obsah žádosti (specifická stránka)

·       Přístupový stav/ stavový kód HTTP

·       Množství dat přenesených v každém jednotlivém případě připojení

·       Webová stránka, z níž přišel požadavek

·       Prohlížeč, operační systém a jeho rozhraní

·       Jazyk a software verze prohlížeče.

Tyto údaje získáme pomocí cookies a přímo z Vašeho prohlížeče.

(2) Účelem tohoto zpracování je poskytování našich webových stránek a statistické vyhodnocení.

(3) Údaje jsou shromážděny v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, podle kterého může být zpracování osobních údajů prováděno bez souhlasu subjektu poskytujícího údaje, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy převýšeny zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu poskytujícího údaje, jenž vyžaduje ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítěte. Záměry uvedené výše v odstavci 2 jsou v našem ekonomickém zájmu. Pokud používáme soubory cookies, odkazujeme na naše vysvětlení v části „Jak na těchto webových stránkách používáme soubory cookies“, zejména s ohledem na maximální dobu jejich uchovávání.

(4) Neexistuje žádná zákonná povinnost zpracovávat tyto údaje.

Co se stane během registrace a použití přihlašovací oblasti?

(1) Náš web obsahuje také přihlašovací oblast, jejíž použití je vyhrazeno pro zdravotníky, což v Rakousku zahrnuje lékaře, farmaceuty a zdravotní sestry, protože jsme povinni podle Zákona o léčivých přípravcích (AMG) zpřístupňovat informace o lécích na předpis i lékařské informace výhradně odborníkům ve zdravotnictví a to pouze v části chráněné heslem. Pokud se v přihlašovací oblasti zaregistrujete jako zdravotnický pracovník, shromažďujeme údaje, které nám poskytnete během procesu registrace.

(2) Důvodem zpracování je splnění naší zákonné povinnosti poskytovat výše uvedené informace. Údaje zpracováváme v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Údaje ukládáme po celou dobu platnosti Vaší registrace.

Co se stane, když se přihlásíte prostřednictvím našeho webu?

(1) Náš web obsahuje také sekci "Kariéra", v níž můžete ucházet o pracovní nabídky uvedené v této sekci, pokud máte zájem pracovat v naší společnosti.

(2) V této části našeho webu používáme náborový nástroj "jobbase.io", nástroj nabízený společností Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Vídeň, Rakousko (https://prescreen.io/de/). Společnost Prescreen International GmbH jsme pečlivě vybrali a uzavřeli jsme s ní smlouvu o zpracování údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR. Podrobnosti o právním a technickém rámci naleznete také na adrese https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

(3) U všech žádostí přijatých prostřednictvím tohoto náborového nástroje, ale také prostřednictvím jiných kanálů, odkazujeme na naše Zásady ochrany osobních údajů pro uchazeče privacy policy for applicants.

Jak používáme Matomo

(1) Tento web používá službu analýzy webových stránek Matomo k analýze a pravidelnému zlepšování používání našich webových stránek. Získané statistiky nám umožňují vylepšit naši nabídku a učinit ji pro vás, jako uživatele, zajímavější. Pro tuto analýzu jsou ve vašem počítači uloženy cookies. Takto získané informace ukládáme pomocí tzv. „vlastního hostování“ výhradně na našich serverech, takže nedochází k žádné další výměně údajů. Vyhodnocení můžete ukončit odstraněním existujících souborů cookies a zabráněním jejich ukládání. Pokud zabráníte ukládání cookies, upozorňujeme na to, že nebudete moci tento web používat v plném rozsahu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením vašeho prohlížeče. Program Matomo je otevřený projekt. Informace o poskytovateli, třetí straně, o ochraně údajů, jsou k dispozici na adrese http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) Shromažďování údajů dle odstavce 1 probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců. Pokud chcete deaktivovat tyto cookies, klikněte, prosím, ZDE. V případě potřeby můžete také zabránit ukládání souborů cookies vhodným nastavením softwaru prohlížeče. Rádi bychom však zdůraznili, že v takovém případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

(3) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás se vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(4) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Kde a jak udržujeme firemní webové stránky na sociálních sítích (sociální média)?

(1) Aktuálně udržujeme firemní webové stránky na těchto sociálních sítích:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Naše webové stránky jsme s těmito weby propojili.

(2) Nemáme žádný vliv ani na shromažďované údaje a postupy jejich zpracování, ani nejsme zcela informováni o rozsahu sběru dat, účelu zpracování a době jejich uchovávání. Nemáme také žádné informace o mazání shromážděných údajů příslušným poskytovatelem.

(3) Pokud přistoupíte na webové stránky naší společnosti, je možné, že příslušný poskytovatel o vás uloží shromážděné údaje jako uživatelský profil a použije je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo cílených návrhů svých webových stránek. Máte právo na vznesení námitky proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva na námitku musíte kontaktovat příslušného poskytovatele.

(4) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování příslušným poskytovatelem naleznete v  Zásadách ochrany osobních údajů těchto poskytovatelů na odkazech níže. Najdete zde také další informace o vašich právech a nastaveních, která chrání vaše soukromí.

(5) Pokud sami máte profil na těchto sociálních sítích, právním základem pro shromažďování a zpracovávání údajů je váš souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) GDPR, který jste dali příslušnému poskytovateli sociální sítě. Ve všech ostatních případech je právním základem takových činností čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, podle kterého mohou být vaše údaje zpracovávány, pokud je to nutné k ochraně našich oprávněných zájmů nebo zájmů třetí strany, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy potlačeny zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu poskytujícího údaje, které vyžadují ochranu osobních údajů, zejména pokud je takovým subjektem dítěte. Na propojení našich firemních stránek máme ekonomický zájem, na odkazy klikáte samostatně a dobrovolně. Jinak jsou odpovědní poskytovatelé příslušných sociálních sítí, přičemž podrobnosti naleznete v odstavci 6.

(6) Další poznámky:

a)       Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Analyzujeme-li interakci návštěvníků s webovými stránkami naší společnosti a případně její rozsah, činíme tak dle zákona o ochraně údajů se společnou zodpovědností se společností Facebook ; a to v souladu s článkem 26 GDPR. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Pokud pověříme Facebook, aby za nás zpracovával údaje v určitém rozsahu nad tento rámec, jsme ve smyslu článku 28 GDPR klienty. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, Californie 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Zpracování údajů rovněž nevylučuje skutečnost, že Facebook může zpracovávat údaje mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že Facebook je účastníkem dohody PrivacyShield, takže v tomto ohledu odůvodňuje použití tohoto poskytovatele článek 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: https://www.facebook.com/policy.php.

b)       Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. Analyzujeme-li interakci návštěvníků s webovými stránkami naší společnosti a případně její rozsah, činíme tak dle zákona o ochraně údajů se společnou zodpovědností se společností Twitter ; a to v souladu s článkem 26 GDPR. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Pokud pověříme Twitter, aby za nás zpracovával údaje v určitém rozsahu nad tento rámec, jsme ve smyslu článku 28 GDPR klienty. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. Zpracování údajů rovněž nevylučuje skutečnost, že Twitter může zpracovávat údaje mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že Twitter je účastníkem dohody PrivacyShield, takže v tomto ohledu odůvodňuje použití tohoto poskytovatele článek 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: https://twitter.com/privacy.

c)        Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburg, Německo. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: http://www.xing.com/privacy.

d)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Analyzujeme-li interakci návštěvníků s webovými stránkami naší společnosti a případně její rozsah, činíme tak dle zákona o ochraně údajů se společnou zodpovědností se společností LinkedIn; a to v souladu s článkem 26 GDPR. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Pokud pověříme LinkedIn, aby za nás zpracovával údaje v určitém rozsahu nad tento rámec, jsme ve smyslu článku 28 GDPR klienty. Odpovídající dohodu lze nalézt zde: https://legal.linkedin.com/dpa. Zpracování údajů rovněž nevylučuje skutečnost, že LinkedIn může zpracovávat údaje mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že LinkedIn je účastníkem dohody PrivacyShield, takže v tomto ohledu odůvodňuje použití tohoto poskytovatele článek 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jak používáme Google Maps?

(1) Na tomto webu využíváme nabídku Google Maps. Umožňuje nám to zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách a vám to pak umožňuje pohodlně funkci map používat.

(2) Při návštěvě webu obdrží společnost Google informace, že jste vyvolali odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho budou přenášeny údaje uvedené v bodu 3. K tomu dochází bez ohledu na skutečnost, zda Google poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, vaše údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil spojen s Googlem, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo cílených návrhů svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování cílené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování připojenými poskytovateli naleznete v Zásadách ochrany soukromí poskytovatele. Tam také najdete další informace o vašich právech a nastavení možností ochrany vašeho soukromí: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a je účastníkem dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(5) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás se vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(6) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jak používáme videa z YouTube

(1) Do naší on-line nabídky jsme začlenili i videa z YouTube, která jsou uložena na http://www.YouTube.com a mohou být přehrána přímo z našeho webu. Všechna tato videa jsou začleněna do „režimu rozšířené ochrany údajů“, což znamená, že pokud videa nepřehráváte, nejsou o vás, jako uživateli, žádné údaje přeneseny na YouTube. Údaje uvedené v bodu 2 budou přeneseny pouze při přehrávání videa. Na tento přenos údajů nemáme žádný vliv.

(2) Při návštěvě webu obdrží YouTube informace, že jste vyvolali odpovídající podstránku našeho webu. Kromě toho budou přenášeny údaje uvedené v bodu 3. K tomu dochází bez ohledu na skutečnost, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni na Google, vaše údaje budou přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud nechcete, aby byl váš profil spojen s YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo cílených návrhů svých webových stránek. Toto hodnocení se provádí zejména (i pro uživatele, kteří nejsou přihlášeni) za účelem poskytování cílené reklamy a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našem webu. Máte právo vznést námitku proti vytvoření těchto uživatelských profilů, přičemž k uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat YouTube.

(3) Další informace o účelu a rozsahu shromažďování údajů a jejich zpracování serverem YouTube naleznete v Zásadách ochrany soukromí poskytovatele. Tam také najdete další informace o vašich právech a nastavení možností ochrany vašeho soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google také zpracovává vaše osobní údaje v USA a je účastníkem dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) U tohoto poskytovatele také udržujeme webové stránky společnosti. Pokud se připojujete k tomuto webu společnosti, je možné, že poskytovatel může vaše údaje zpracovat, jak je popsáno v předchozích odstavcích.

(6) Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(7) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(8) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jak používáme GoogleAds?

(1) Službu GoogleAds používáme, abychom na sebe na externích webových stránkách upoutali Vaši pozornost nebo k poskytování informací o důležitých tématech prostřednictvím reklamních a informačních médií (tzv. Google Ads). Poskytovatelem je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, USA. Při porovnání údajů z reklamních nebo informačních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá (reklamní) sdělení jsou. Tímto způsobem zvyšujeme zájem o zobrazování reklamy nebo o poskytování informací, které vás zajímají, abychom pro vás učinili náš web zajímavějším a dosáhli správného výpočtu nákladů vynaložených na reklamu a informace.

(2) Tyto reklamní a informační materiály jsou dodávány společností Google prostřednictvím takzvaných "Ad Serverů". Za tímto účelem používáme server cookies, který nám umožňuje měřit určité parametry úspěchu, například zobrazování reklam nebo kliknutí uživatelů. Pokud se na náš web dostanete prostřednictvím reklamy na Google, GoogleAds uloží cookie do vašeho počítače. Platnost těchto cookies obvykle vyprší za 30 dnů a není určena k osobní identifikaci. U tohoto souboru cookie se obvykle jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že uživatel už nechce být oslovován) ukládají jako analytické hodnoty.

(3) Tyto soubory cookies umožňují Googlu rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu reklamního klienta a soubor cookie, uložený v jeho počítači, je stále platný, Google a klient mohou poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému klientovi AdSense je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek reklamních klientů. My sami ve výše uvedených reklamních a informačních měřeních neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Statistická hodnocení dostáváme pouze od společnosti Google. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, které z použitých reklamních nástrojů jsou efektivní. Z používání reklamních materiálů neobdržíme žádné další údaje, zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.

(4) Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Google. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google pomocí těchto nástrojů, a proto vás o této skutečnosti informujeme podle stavu našich znalostí: Díky sjednocení v Google Ads získá společnost Google informace, že jste vyvolali určité části našeho webu nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste u služby Google registrováni, může Google přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste registrováni u Googlu nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží.

(5) Účasti v tomto procesu sledování můžete předejít několika způsoby: a) úpravou nastavení softwaru prohlížeče, zejména deaktivací souborů cookies třetích stran, což vám umožní nepřijímat reklamy od třetích stran; b) deaktivací cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval cookies z domény "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads), toto nastavení bude vymazáno, když odstraníte soubory cookies; c) deaktivací reklam orientovaných na vaše zájmy od poskytovatelů, kteří jsou součástí samoregulační kampaně „About Ads“ (http://www.aboutads.info/choices), toto nastavení bude vymazáno, když odstraníte soubory cookies; d) jejich trvalým odstraněním by ve vašem prohlížeči Firefox, Internet Explorer nebo Google Chrome na odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Rádi bychom zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této nabídky.

(6) Další informace o ochraně údajů na Google naleznete zde: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy and https://services.google.com/sitestats/de.html. Případně můžete také navštívit webové stránky Network Advertising Initiative (NAI) na odkazu http://www.networkadvertising.org. Google je účastníkem dohody EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(7) Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(8) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(9) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jak používáme FacebookAds?

(1) Službu FacebookAds používáme, abychom na sebe na Facebooku upoutali Vaši pozornost pomocí reklamních a informačních médií (tzv. FacebookAds) nebo k poskytování informací o důležitých tématech. Poskytovatelem je společnost Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornie 94304, USA. Při porovnání údajů z reklamních nebo informačních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá (reklamní) sdělení jsou. Tímto způsobem zvyšujeme zájem o zobrazování reklamy nebo o poskytování informací, které vás zajímají, abychom pro vás učinili náš web zajímavějším a dosáhli správného výpočtu nákladů vynaložených na reklamu a informace.

(2) Tyto reklamní a informační materiály jsou dodávány společností Facebook. Pokud se na náš web dostanete prostřednictvím reklamy na Facebooku, FacebookAds uloží cookie do vašeho počítače. Tyto cookies neslouží k vaší osobní identifikaci. U tohoto souboru cookie se obvykle jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že uživatel už nechce být oslovován) ukládají jako analytické hodnoty. Tyto soubory cookies umožňují Facebooku rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu reklamního klienta a soubor cookie, uložený v jeho počítači, je stále platný, Facebook a klient mohou poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému reklamnímu klientovi je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek reklamních klientů. My sami ve výše uvedených reklamních a informačních měřeních neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Statistická hodnocení dostáváme pouze od společnosti Facebook. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, které z použitých reklamních nástrojů jsou efektivní. Z používání reklamních materiálů neobdržíme žádné další údaje, zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.

(3) Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem Facebooku. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Facebook pomocí těchto nástrojů, a proto vás o této skutečnosti informujeme podle stavu našich znalostí: Díky sjednocení ve Facebook Ads získá společnost Facebook informace, že jste vyvolali určité části našeho webu nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste u služby Facebook registrováni, může Facebook přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste registrováni u Facebooku nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží.

(5) Účasti v tomto procesu sledování můžete předejít několika způsoby: a) úpravou nastavení softwaru prohlížeče, zejména deaktivací souborů cookies třetích stran, což vám umožní nepřijímat reklamy od třetích stran; b) deaktivací cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval cookies. Rádi bychom zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této nabídky.

(6) Pokud v této souvislosti pověříme Facebook, aby za nás zpracovával údaje, jsme klienty ve smyslu článku 28 GDPR. Příslušnou dohodu najdete zde: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Zpracování údajů rovněž nevylučuje skutečnost, že Facebook může zpracovávat údaje mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že Facebook je účastníkem dohody PrivacyShield, takže v tomto ohledu odůvodňuje použití tohoto poskytovatele článek 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(8) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(9) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

How do we use LinkedIn Ads?

(1) Službu LinkedIn Ads používáme, abychom na sebe na LinkedIn upoutali Vaši pozornost pomocí reklamních a informačních médií (tzv. LinkedIn Ads) nebo k poskytování informací o důležitých tématech. Poskytovatelem je společnost LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornie 94043, USA. Při porovnání údajů z reklamních nebo informačních kampaní můžeme určit, jak úspěšná jednotlivá (reklamní) sdělení jsou. Tímto způsobem zvyšujeme zájem o zobrazování reklamy nebo o poskytování informací, které vás zajímají, abychom pro vás učinili náš web zajímavějším a dosáhli správného výpočtu nákladů vynaložených na reklamu a informace.

(2) Tyto reklamní a informační materiály jsou dodávány společností LinkedIn. Pokud se na náš web dostanete prostřednictvím reklamy na LinkedIn, LinkedIn Ads uloží cookie do vašeho počítače. Tyto cookies neslouží k vaší osobní identifikaci. U tohoto souboru cookie se obvykle jedinečné ID souboru cookie, počet zobrazení reklamy na umístění (frekvence), poslední zobrazení (relevantní pro konverze po zobrazení) a informace o odhlášení (označení, že uživatel už nechce být oslovován) ukládají jako analytické hodnoty. Tyto soubory cookies umožňují LinkedIn rozpoznat váš internetový prohlížeč. Pokud uživatel navštíví určité stránky webu reklamního klienta a soubor cookie, uložený v jeho počítači, je stále platný, LinkedIn a klient mohou poznat, že uživatel klikl na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každému reklamnímu klientovi je přiřazen jiný soubor cookie. Cookies nelze sledovat prostřednictvím webových stránek reklamních klientů. My sami ve výše uvedených reklamních a informačních měřeních neshromažďujeme a nezpracováváme žádné osobní údaje. Statistická hodnocení dostáváme pouze od společnosti LinkedIn. Na základě těchto hodnocení můžeme zjistit, které z použitých reklamních nástrojů jsou efektivní. Z používání reklamních materiálů neobdržíme žádné další údaje, zejména na základě těchto informací nemůžeme identifikovat uživatele.

(3) Díky použitým marketingovým nástrojům váš prohlížeč automaticky naváže přímé spojení se serverem LinkedIn. Nemáme žádný vliv na rozsah a další využití údajů shromážděných společností Google pomocí těchto nástrojů, a proto vás o této skutečnosti informujeme podle stavu našich znalostí: Díky sjednocení ve LinkedIn Ads získá společnost LinkedIn informace, že jste vyvolali určité části našeho webu nebo jste klikli na naši reklamu. Pokud jste u služby LinkedIn registrováni, může LinkedIn přiřadit návštěvu k vašemu účtu. I v případě, že nejste registrováni u LinkedIn nebo nejste přihlášeni, je možné, že poskytovatel vaši IP adresu zjistí a uloží.

(5) Účasti v tomto procesu sledování můžete předejít několika způsoby: a) úpravou nastavení softwaru prohlížeče, zejména deaktivací souborů cookies třetích stran, což vám umožní nepřijímat reklamy od třetích stran; b) deaktivací cookies pro sledování konverzí nastavením prohlížeče tak, aby blokoval cookies. Rádi bychom zdůraznili, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všech funkcí této nabídky.

(6) Pokud v této souvislosti pověříme LinkedIn, aby za nás zpracovával údaje, jsme klienty ve smyslu článku 28 GDPR. Příslušnou dohodu najdete zde: https://legal.linkedin.com/dpa. Zpracování údajů rovněž nevylučuje skutečnost, že Facebook může zpracovávat údaje mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že LinkedIn je účastníkem dohody PrivacyShield, takže v tomto ohledu odůvodňuje použití tohoto poskytovatele článek 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016. Zásady ochrany osobních údajů poskytovatele najdete zde: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Shromažďování a zpracovávání údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(8) Zpracování údajů pro získání souhlasu je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(9) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jan na těchto webových stránkách používáme soubory cookies?

(1) Při používání webových stránek se do vašeho počítače ukládají cookies. Cookies jsou malé textové soubory uložené na pevném disku vašeho počítače, jsou přiřazeny k prohlížeči, který používáte, a přes ně dostáváme určité informace. Cookies nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží pouze k tomu, aby byl webu uživatelsky přívětivější a efektivnější.

(2) Používáme přechodné cookies. Přechodné soubory cookies se automaticky odstraní, jakmile uživatel zavře prohlížeč. To zahrnuje zejména soubory tzv. session cookies (mandatorní cookies nezbytné k fungování webové stránky). V nich je uloženo tzv. ID dané relace, pomocí kterého lze ke společné relaci přiřadit různé požadavky z prohlížeče návštěvníka. To umožňuje rozpoznat počítač návštěvníka, když se návštěvník vrátí na naši webovou stránku. To probíhá v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, podle kterého může být zpracování osobních údajů prováděno bez souhlasu subjektu poskytujícího údaje, je-li zpracování nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy jsou tyto zájmy převýšeny zájmy nebo základními právy a svobodami subjektu poskytujícího údaje, který vyžaduje ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem dítěte. Cíle uvedené výše v odstavci 2 jsou v našem ekonomickém zájmu.

(3) V určitém rozsahu používáme také trvalé cookies. Trvalé soubory cookies jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie. Shromažďování údajů probíhá v souladu s Vaším souhlasem ve smyslu čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) GDPR, který jste dali prostřednictvím našeho cookie banneru. V případě odvolání Vašeho souhlasu máme povinnost okamžitě údaje smazat. Pokud souhlas neodvoláte, údaje vymažeme nejpozději za 14 měsíců.

(4) Zpracování údajů pro získání souhlasu dle odstavce 3 je prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR. Podle tohoto ustanovení můžeme vaše údaje zpracovat, je-li to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje. Na nás vztahuje právní povinnost uvedená v čl. 7 odst. 1 GDPR nebo čl. 5 odst. 1 GDPR. Podle těchto ustanovení jsme ze zákona povinni dokumentovat získání souhlasu. To je možné pouze v případě, že vaše údaje shromažďujeme pro účely ověření. Údaje pro účely ověření ukládáme tak dlouho, jak je to nutné. Potvrzujete-li svůj souhlas, doba jejich uchovávání končí až poté, co byl váš souhlas odvolán, plus doba do promlčení jakýchkoli občanskoprávních nároků.

(5) Zákonná povinnost zpracovávat údaje neexistuje, pokud není výslovně uveden odkaz na čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. c) GDPR.

Jak používáme Adobe Typekit?

(1) Na našich webových stránkách používáme externí písma Adobe Typekit. Jedná se o službu Typekit poskytovanou společností Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue San Jose, Kalifornie 95110-2704, USA. Obecné informace o postupech zpracování údajů poskytovatelem služeb naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Adobe na adrese https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html (Adobe). Při návštěvě našeho webu stáhne váš prohlížeč požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby se mohla na vašem zařízení správně zobrazit. Po připojení k Adobe bude Adobe vědět, že vaše IP adresa se používá k přístupu na náš web. Poskytovatel služeb prohlašuje, že na webových stránkách k poskytování svých písem neumisťuje ani nepoužívá soubory cookies. Podrobnosti o tom, jaké informace jsou shromažďovány, jak jsou použity a zda a komu poskytovatel služeb sdílí informace při používání Adobe Typekit, navštivte  https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit). Používání této služby nebrání Poskytovateli služby v usazení mimo Evropskou unii. Je tomu tak proto, že tento poskytovatel je účastníkem dohody PrivacyShield Framework (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), což, v tomto ohledu, odůvodňuje použití tohoto poskytovatele dle článku 45 GDPR ve spojení s prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12.07.2016.

(2) Účelem zpracování je umožnit technicky bezchybné a optimalizované poskytování našich služeb, zejména zajistit na našich webových stránkách jednotné písmo.

(3) Údaje jsou zpracovány v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) GDPR, zájem z naší strany vyplývá z účelu popsaného v odstavci 2, vaše zájmy jsou chráněny ochrannými opatřeními popsanými v odstavci 1 a vašimi obecnými právy uvedenými níže.

Jak používáme software Inova?

(1) Používáme softwarový nástroj "Inova". Poskytovatelem je společnost Inova Software SA (INOVA), 50, cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Francie. Další informace o ochraně údajů u tohoto poskytovatele naleznete na adrese https://www.inova-software.com/security-and-performance/ and https://www.inova-software.com/privacy/. Tento nástroj používáme ke zpracování kontaktních míst, komunikace a případně obchodního vztahu mezi vámi a námi.

(2) Tohoto poskytovatele, společnost Inova, jsme pečlivě vybrali. Poté jsme poskytovatele pověřili v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR a i v budoucnu jej budeme, obecně i za tímto konkrétním účelem, kontrolovat. Poskytovatel zpracovává vaše údaje výhradně na základě našich pokynů.

(3) Podrobnosti naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro uchazeče / zaměstnance / zákazníky / dodavatele / účastníky akce.

Jak používáme softwarové nabídky od společnosti IQVIA (Nexxus, OneKey)?

(1) Používáme CRM systém od společnosti IQVIA. Poskytovatelem je společnost IQVIA Information Solutions GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, House B, 1020 Vídeň, Rakousko. Další informace o ochraně údajů u tohoto poskytovatele naleznete na adrese https://www.iqvia.com/about-us/privacy a https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Tohoto poskytovatele jsme pečlivě vybrali a auditovali. Poté jsme poskytovatele pověřili v souladu s čl. 28 odst. 3 GDPR a i v budoucnu jej budeme, obecně i za tímto konkrétním účelem, kontrolovat. Poskytovatel zpracovává vaše údaje výhradně na základě našich pokynů.

(3) IQVIA je, kromě jiného, CRM systém, tj. software pro zavedení a uskutečnění řízení vztahu se zákazníkem, zkracuje se CRM. Podrobnosti naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů pro uchazeče / zaměstnance / zákazníky / dodavatele / účastníky akce.

Jak ručíme za dostatečnou ochranu údajů?

Provádíme technická opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před riziky při přenosu dat a před únikem třetím stranám, které by je mohly získat. Tato opatření jsou vždy přizpůsobena aktuálnímu stavu technického pokroku.

Jaká máte práva?

Pokud jde o ochranu osobních údajů, máte různá práva. Tato práva však mohou podléhat podmínkám, na kterých budeme trvat. Máte následující práva:

- Právo na přístup k vlastním poskytnutým údajům (Článek 15 GDPR):

V souladu s článkem 15 GDPR máte právo získat informace o vašich osobních údajích, které jsme zpracovali, kdykoli a zdarma. Tyto informace vám zašleme v elektronické podobě nebo na vyžádání v papírové kopii.

- Právo na opravu (Článek 16 GDPR):

V souladu s článkem 16 GDPR máte právo požadovat, abychom opravili zpracované, nesprávné osobní údaje.

- Právo na výmaz (Článek 17 GDPR):

Při splnění podmínek uvedených v článku 17 GDPR můžete požadovat, abychom okamžitě vymazali vaše osobní údaje. O vymazání vašich osobních údajů můžete požádat, pokud, mimo jiné, již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovány, pokud odvoláte jakýkoli souhlas, který jste dali, a na jejich uchování se nevztahuje žádné jiné právní ustanovení, pokud jste proti jejich zpracování vznesli námitku a neexistují žádné další zákonné důvody pro jejich zpracování nebo pokud bylo zpracování údajů nezákonné.

- Právo na omezení zpracování (Článek 18 GDPR):

Máte právo požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, jsou-li splněny podmínky článku 18 GDPR.

- Právo přenositelnost údajů (Článek 20 GDPR):

Toto právo existuje, pokud bylo zpracování údajů provedeno s vaším souhlasem nebo bylo nezbytné pro plnění smlouvy.

- Právo na námitku (Článek 21 GDPR):

Dle Článku21 GDPR máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace. Vaše osobní údaje poté nebudeme dále zpracovávat, pokud přesvědčivě neprokážeme zákonné důvody zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

- Právo stěžovat si na nás u dozorového orgánu (Článek 77 GDPR)

Dále máte právo stěžovat si na nás u dozorového orgánu v souladu s Článkem 77 GDPR.

Kontaktní údaje pro žádosti

Pro žádosti o informace, opravu nebo výmaz, použijte prosím možnosti a kontakty uvedené výše v sekci „Kdo jsme?“.