Tervishoiutöötajad
Spetsiaalse teabe ja teenuste saamiseks logige sisse

Kes me oleme?

"Vastutav töötleja" on füüsiline või juriidiline isik, asutus, institutsioon või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Teie andmete töötlemisel selle veebilehe kasutamisel oleme meie GDPR-i tähenduses vastutav töötleja:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstr. 91/ II f
1160 Vienna, Austria
Board: Dr. Rudolf Widmann, Mag. Andreas Steiner, Dr. Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax.: +43 10 503 72 44 5
e-mail: office@aoporphan.com

Samuti oleme määranud andmekaitseametniku vastavalt GDPR artikli 37 lõikele 4:

Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Vienna, Austria
e-mail: data-protection@aoporphan.com

Mis juhtub, kui veebilehte kasutatakse üksnes informatiivsel eesmärgil?

(1) Kui kasutate meie veebilehte puhtalt informatiivsetel eesmärkidel, s.t kui te ei registreeru kasutajaks ega edasta mingil muul viisil teavet, kogume teie käest järgmisi andmeid:

  • IP-aadress, anonüümseks lühendatud kujul
  • Päringu kuupäev ja kellaaeg
  • Ajavööndi erinevus Greenwichi aja (GMT) suhtes
  • Päringu sisu (konkreetne leht)
  • Juurdepääsu olek/HTTP olekukood
  • Mõlemal juhul edastatud andmete hulk
  • Veebileht, kust päring tuleb
  • Brauser, opsüsteem ja selle liides
  • Brauseri tarkvara keel ja versioon.

Neid andmeid saame küpsiste kaudu ja otse teie brauserist.

(2) Selle töötlemise eesmärk on nii meie veebilehe pakkumine kui ka statistiline hindamine.

(3) Selle õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkt f, mille kohaselt võib isikuandmeid töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta, kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused kaaluvad sellised huvid üle, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eriti kui andmesubjekt on laps. Lõikes 2 nimetatud eesmärgid on meie majanduslikes huvides. Küpsiste kasutamisel viitame oma selgitustele jaotises "Kuidas me sellel veebilehel küpsiseid kasutame", eriti maksimaalse säilitusaja osas.

(4) Nende andmete töötlemine ei ole seaduslik kohustus.

Mis juhtub sisselogimisala registreerimisel ja kasutamisel?

(1) Meie veebileht sisaldab ka sisselogimisala, mille kasutamine on ette nähtud tervishoiutöötajatele, kuhu Austrias kuuluvad ka arstid, proviisorid ja õenduspersonal, kuna ravimiseaduse (AMG) kohaselt oleme kohustatud andma teavet retseptiravimite kohta ning meditsiinilist teavet, mis on kättesaadav ainult tervishoiutöötajatele ning ainult parooliga kaitstud alas. Kui registreerute sisselogimisalal tervishoiutöötajaks, kogume teie poolt registreerimisprotsessi ajal esitatud andmeid.

(2) Töötlemise eesmärk on täita meie seadusest tulenev kohustus anda ülalnimetatud teavet. Õiguslik alus on seetõttu GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Andmeid säilitame seni, kuni olete registreerunud.

Mis juhtub, kui kandideerite meie veebilehe kaudu?

(1) Meie veebileht sisaldab ka jaotist „Karjäär”, kus saate taotleda selles jaotises reklaamitud tööpakkumisi, kui olete huvitatud meie ettevõttes töötamisest.

(2) Meie veebilehe selles osas kasutame värbamistööriista "jobbase.io", mida pakub Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viin, Austria (https://prescreen.io/de/). Oleme selle teenusepakkuja hoolikalt valinud ja sõlminud andmetöötluslepingu Prescreen International GmbH-ga vastavalt GDPR artikli 28 lõikele 3. Juriidilise ja tehnilise raamistiku üksikasjad leiate ka aadressilt https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

3) Kõigi selle värbamistööriista kaudu, aga ka muude kanalite kaudu saadud taotluste puhul viidatakse meie taotlejatele mõeldud privaatsuseeskirjadele.

Kuidas me Matomo’t kasutame?

(1) See veebileht kasutab veebianalüüsi teenust Matomo meie veebilehe kasutamise analüüsimiseks ja regulaarseks parendamiseks. Saadud statistika võimaldab meil oma pakkumist täiustada ja muuta see teile kui kasutajale huvitavamaks. Selle analüüsi jaoks salvestatakse teie arvutisse küpsised. Salvestame sel viisil kogutud teavet nn isemajandamise abil eranditult oma serveritesse, nii et edasist andmevahetust ei toimu. Hindamise saate lõpetada, kustutades olemasolevad küpsised ja takistades küpsiste salvestamist. Kui takistate küpsiste salvestamist, juhime tähelepanu, et te ei pruugi saada seda veebilehte täies mahus kasutada. Küpsiste salvestamise vältimine on võimalik teie brauseri sätete kaudu. Programm Matomo on avatud lähtekoodiga projekt. Kolmanda osapoole andmekaitse pakkuja teave on saadaval aadressil http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) Lõikes 1 kirjeldatud töötlemise õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mis on teile antud meie küpsisebänneri kaudu ja mida te saate tühistada küpsisebännerit deaktiveerides. Teie tühistamisega kustutame andmed koheselt. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu pärast. Kui soovite need küpsised välja lülitada, klõpsake SIIA. Vajadusel saate küpsiste salvestamist ka takistada, kohandades vastavalt oma brauseri tarkvara. Siiski tahame rõhutada, et sellisel juhul ei pruugi te saada selle veebilehe kõiki funktsioone täies mahus kasutada.

(3) Nõusoleku saamiseks toimuva töötlemise õiguslik alus on GDPR artikli 6 lõike 1 esimese lause punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Meie juriidiline kohustus tuleneb GDPR-i artikli 7 lõikest 1 või GDPR-i artikli 5 lõikest 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimiseks. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitustähtaeg alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(4) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõike 1 lausele 1 punktile c, ei ole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kus ja kuidas me hooldame ettevõtte veebilehti sotsiaalvõrgustikes (sotsiaalmeedia)?

(1) Praegu peame ettevõtte veebilehti üleval järgmistes suhtlusvõrgustikes:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Sellel veebilehel oleme linkinud oma ettevõtte lehed.

(2) Me ei mõjuta kogutud andmeid ja andmetöötluse protseduure, samuti pole me teadlikud andmete kogumise täielikust ulatusest, töötlemise eesmärkidest ja säilitamisajast. Samuti puudub teave selle kohta, kuidas vastav pakkuja kustutas kogutud andmed.

(3) Kui pääsete ligi meie ettevõtte veebilehtedele, on võimalik, et vastav pakkuja salvestab teie kohta kogutud andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid oma veebisaidi reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või vajadustepõhiseks kujundamiseks. Teil on nende kasutajaprofiilide loomise osas vastuväidete esitamise õigus, mille korral peate selle vastuväite kasutamiseks võtma ühendust vastava pakkujaga.

(4) Lisateavet vastava teenuseosutaja poolt andmete kogumise eesmärgi ja ulatuse ning nende töötlemise kohta leiate nende pakkujate järgmistest privaatsuseeskirjadest. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste ja sätete kohta, et kaitsta oma privaatsust.

(5) Kui te hoiate ise nendes sotsiaalvõrgustikes profiili, on õiguslikuks aluseks teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mille olete andnud sotsiaalvõrgustiku vastavale pakkujale. Kõigil muudel juhtudel on õiguslikuks aluseks GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt f, mille kohaselt võidakse teie andmeid töödelda, kui see on vajalik meie või kolmanda osapoole õigustatud huvide kaitsmiseks, välja arvatud juhul, kui sellised huvid kaaluvad üle andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, eriti kui andmesubjekt on laps. Meie ettevõtte lehtede linkimine on majanduslik huvi, kus te klõpsate linke iseseisvalt ja vabatahtlikult. Vastasel juhul vastutavad vastavate sotsiaalvõrgustike pakkujad, kusjuures üksikasjad leiate lõigust 6.

(6) Lisamärkused:

a)       Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. If and to the extent that we analyze visitor interactions with our company website, we are jointly responsible with Facebook in this respect under data protection law; this in accordance with Article 26 GDPR. The corresponding agreement can be found here: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. If and insofar as we commission Facebook to process data for us beyond this, we are clients in the sense of Article 28 GDPR. The corresponding agreement can be found here: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. The data processing is also not precluded by the fact that the data may be processed outside the European Union by Facebook. This is because Facebook is listed in the PrivacyShield framework, so that in this respect Article 45 GDPR in conjunction with Commission implementing decision (EU) 2016/1250 of 12.07.2016 justifies the use of this provider. A privacy policy of the provider can be found here: https://www.facebook.com/policy.php.

b)       Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. If and to the extent that we analyze visitor interactions with our company website, we are jointly responsible with Twitter for data protection in this respect in accordance with Article 26 GDPR. The corresponding agreement can be found here: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. If and to the extent that we commission Twitter to process data for us beyond this, we are clients within the meaning of Article 28 GDPR. The corresponding agreement can be found here: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. The data processing does not prevent the data from being processed by Twitter outside the European Union. This is because Twitter is listed in the PrivacyShield framework, so that in this respect Article 45 GDPR in conjunction with Commission implementing decision (EU) 2016/1250 of 12.07.2016 justifies the use of this provider. A privacy policy of the provider can be found here: https://twitter.com/privacy.

c)        Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburg, Germany. A privacy statement of the provider can be found here: http://www.xing.com/privacy.

d)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. If and to the extent that we analyze visitor interactions with our company website, we are jointly responsible with LinkedIn for data protection in this respect; this is in accordance with Article 26 GDPR. The corresponding agreement can be found here: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. If and insofar as we commission LinkedIn to process data for us beyond this, we are clients within the meaning of Article 28 GDPR. The relevant agreement can be found here: https://legal.linkedin.com/dpa. The data processing does not prevent the data from being processed by Facebook outside the European Union. LinkedIn is listed in the PrivacyShield framework, so that Article 45 GDPR in conjunction with the implementing decision (EU) 2016/1250 of the Commission of 12.07.2016 justifies the use of this provider. A privacy policy of the provider can be found here: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 esimese lause punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me Google Maps’i kasutame?

(1) Sellel veebilehel kasutame Google Maps'i pakkumist. See võimaldab meil interaktiivseid kaarte kuvada otse veebilehel ja võimaldab teil kaardifunktsiooni mugavalt kasutada.

(2) Veebilehte külastades saab Google teavet, mille olete kogunud meie veebilehe vastavale alamlehele. Lisaks edastatakse lõikes 3 nimetatud andmed. See juhtub olenemata sellest, kas Google pakub kasutajakontot, mille kaudu olete sisse logitud, või kas kasutajakontot pole. Kui olete Google'isse sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teie profiili seostataks Google'iga, peate te enne nupu aktiveerimist välja logima. Google salvestab teie andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid oma veebilehe reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või nõudlusele orienteeritud kujunduseks. Sellist hindamist viiakse läbi (isegi kasutajate jaoks, kes pole sisse logitud) eesmärgiga pakkuda vajadustele põhinevat reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväiteid esitada, mille jaoks peate selle õiguse kasutamiseks ühendust võtma Google'iga.

(3) Lisateavet plug-in'i pakkuja poolt andmete kogumise ja selle töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate teenuseosutaja privaatsuseeskirjadest. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste kohta selles osas ja privaatsuse kaitsmise võimaluste seadistamise kohta: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ja on allutatud EL-USA Privacy Shield'ile (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mille olete andnud meie küpsiste bänneri kaudu ja mille saate tühistada, lülitades selle küpsiste bänneris välja. Teiepoolse tühistamise korral kustutame andmed viivitamatult. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu möödud.

(5) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(6) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me YouTube’i videosid kasutame?

(1) Oleme oma veebipakkumisse integreerinud YouTube'i videod, mida säilitatakse aadressil http://www.YouTube.com ja mida saab esitada otse meie veebilehelt. Need videod on integreeritud laiendatud andmekaitse režiimi, mis tähendab, et kui teie videosid ei esitata, ei kanta YouTube'i teie kohta mingeid andmeid. Lõikes 2 nimetatud andmeid edastatakse ainult videote esitamisel. Selle andmeedastuse üle pole meil mingit mõju.

(2) Veebilehte külastades saab YouTube teavet, mille olete kogunud meie veebilehe vastavale alamlehele. Lisaks edastatakse lõikes 3 nimetatud andmed. See juhtub olenemata sellest, kas YouTube pakub kasutajakontot, mille kaudu olete sisse logitud, või kas kasutajakontot pole. Kui olete Google'isse sisse logitud, määratakse teie andmed otse teie kontole. Kui te ei soovi, et teie profiili seostataks YouTube’ga, peate te enne nupu aktiveerimist välja logima. YouTube salvestab teie andmed kasutajaprofiilidena ja kasutab neid oma veebilehe reklaamimiseks, turu-uuringuteks ja/või nõudlusele orienteeritud kujunduseks. Sellist hindamist viiakse läbi (isegi kasutajate jaoks, kes pole sisse logitud) eesmärgiga pakkuda vajadustele põhinevat reklaami ja teavitada teisi sotsiaalvõrgustiku kasutajaid teie tegevusest meie veebisaidil. Teil on õigus nende kasutajaprofiilide loomisele vastuväiteid esitada, mille jaoks peate selle õiguse kasutamiseks ühendust võtma YouTube’ga.

(3) Lisateave YouTube'is andmete kogumise ja töötlemise eesmärgi ja ulatuse kohta leiate teenuseosutaja privaatsuseeskirjadest. Siit leiate ka lisateavet oma õiguste kohta selles osas ja privaatsuse kaitsmise võimaluste seadistamise kohta: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s ja on allutatud EL-USA Privacy Shield'ile (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Samuti hooldame selle pakkujaga ettevõtte veebilehte. Selle ettevõtte veebilehega suheldes võib teenuseosutaja töödelda teie andmeid eelmistes lõikudes kirjeldatud viisil.

(6) Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mille olete andnud meie küpsiste bänneri kaudu ja mille saate tühistada, lülitades selle küpsiste bänneris välja. Teiepoolse  tühistamise korral kustutame andmed viivitamatult. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu möödudes.[PL2]

(7) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(8) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me kasutame GoogleAds’i?

(1) Kasutame teenust Google Ads, et juhtida tähelepanu meie kohta välistel veebilehtedel või pakkuda teavet asjakohaste teemade kohta reklaami- ja infokandjate (nn Google Ads) abil. Pakkuja on Google LLC, aadressiga 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, USA. Seoses reklaami- või teabekampaaniate andmetega saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud (reklaami) meetmed. Sel viisil jätkame huvi reklaami kuvamise või teile huvipakkuva teabe pakkumise vastu, et muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane reklaami- ja infokulude arvutamine.

(2) Neid reklaam- ja infomaterjale edastab Google niinimetatud "reklaamiserverite" kaudu. Sel eesmärgil kasutame reklaamiserveri küpsiseid, mis võimaldavad meil edukuse mõõtmiseks mõõta teatud parameetreid, näiteks reklaamide kuvamist või kasutajate tehtud klikke. Kui jõuate meie veebilehele Google'i reklaami kaudu, salvestab Google Ads teie arvutisse küpsise. Need küpsised aeguvad tavaliselt 30 päeva pärast ega ole mõeldud teie isiklikuks tuvastamiseks. Selle küpsise puhul salvestatakse analüüsiväärtustena tavaliselt ainulaadne küpsise ID, reklaami näitamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane kuvamine (oluline vaatamisjärgsete konversioonide jaoks) ja loobumisteave (märkides, et kasutaja ei soovi enam, et tema poole pöördutaks).

(3) Need küpsised võimaldavad Google'il teie Interneti-brauserit ära tunda. Kui kasutaja külastab reklaamikliendi veebilehe teatud lehti ja tema arvutisse salvestatud küpsis pole aegunud, võivad Google ja klient mõista, et kasutaja klõpsas reklaamil ja suunati sellele lehele. Igale AdSense'i kliendile määratakse erinev küpsis. Küpsiseid ei saa reklaamiklientide veebilehtede kaudu jälgida. Me ise ei kogu ega töötle isikuandmeid eelnimetatud reklaami- ja teavitamismeetmete raames. Statistilisi hinnanguid saame ainult Google'ilt. Nende hinnangute põhjal saame kindlaks teha, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Me ei saa reklaammaterjalide kasutamise kohta täiendavaid andmeid, iseäranis ei saa me selle teabe põhjal kasutajaid tuvastada.

(4) Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otsese ühenduse Google'i serveriga. Me ei mõjuta nende tööriistade abil Google'i poolt kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele: Google'i reklaamide integreerimise kaudu saab Google teavet, mille olete esile toonud meie veebisaidi vastavas osas või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete Google'i teenusega registreerunud, saab Google määrata külastuse teie kontole. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et pakkuja saab teie IP-aadressi teada ja salvestab selle.

(5) Jälgimisprotsessis osalemist saate takistada mitmel viisil: a) kohandades vastavalt oma brauseri tarkvara sätteid, eriti keelates kolmandate osapoolte küpsised, mis takistavad teil kolmandatelt osapooltelt reklaame vastu võtta; b) keelates küpsised konversioonide jälgimiseks, seades oma brauseri blokeerima küpsiseid domeenist www.googleadservices.com (https://www.google.de/settings/ads), küpsiste kustutamisel kustutatakse see säte; c) keelates huvipõhised reklaamid pakkujatelt, kes osalevad iseregulatsiooni kampaanias „Teave reklaamide kohta” (http://www.aboutads.info/choices), küpsiste kustutamisel kustutatakse see säte; d) keelates need jäädavalt oma Firefoxi, Internet Exploreri või Google Chrome'i brauserites lingi http://www.google.com/settings/ads/plugin alt. Juhime tähelepanu, et sel juhul ei pruugi te saada selle pakkumise kõiki funktsioone täies mahus kasutada.

(6) Lisateavet Google'i andmekaitse kohta leiate siit: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy ja https://services.google.com/sitestats/de.html. Teise võimalusena võite külastada Network Advertising Initiative (NAI) veebilehte aadressil http://www.networkadvertising.org. Google on allutatud EL-USA Privacy Shield'ile (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)).

(7) Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mis on teile antud meie küpsisebänneri kaudu ja mida te saate tühistada küpsisebännerit deaktiveerides. Teie tühistamisega kustutame andmed koheselt. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu pärast.

(8) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(9) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me kasutame FacebookAds’i?

(1) Kasutame teenust FacebookAds, et juhtida tähelepanu meie kohta Facebook’is ja pakkuda teavet asjakohaste teemade kohta reklaami- ja infokandjate (nn FacebookAds) abil. Pakkuja on Facebook Inc., aadressiga 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA. Seoses reklaami- või teabekampaaniate andmetega saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud (reklaami) meetmed. Sel viisil jätkame huvi reklaami kuvamise või teile huvipakkuva teabe pakkumise vastu, et muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane reklaami- ja infokulude arvutamine.

(2) Neid reklaami- ja infomaterjale edastatakse Facebooki kaudu. Kui jõuate meie veebilehele Facebooki reklaami kaudu, salvestab FacebookAds teie arvutisse küpsise. Need küpsised ei ole ette nähtud teie isiklikuks tuvastamiseks. Selle küpsise jaoks salvestatakse analüüsiväärtustena tavaliselt ainulaadne küpsise ID, reklaami näitamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane kuvamine (asjakohane vaatamisjärgsete konversioonide jaoks) ja loobumisteave (märkides, et kasutaja ei soovi enam ühenduse võtmist). Need küpsised võimaldavad Facebookil teie Interneti-brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab reklaamikliendi veebisaidi teatud lehti ja tema arvutisse salvestatud küpsis pole aegunud, saavad Facebook ja klient tuvastada, et kasutaja klõpsas kuulutust ja suunati sellele lehele. Igale reklaamikliendile on määratud erinev küpsis. Küpsiseid ei saa reklaamiklientide veebilehtede kaudu jälgida. Me ise ei kogu ega töötle isikuandmeid eelnimetatud reklaami- ja teavitamismeetmete raames. Statistilisi hinnanguid saame ainult Facebookist. Nende hinnangute põhjal saame kindlaks teha, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Me ei saa reklaammaterjalide kasutamise kohta täiendavaid andmeid, iseäranis ei saa me selle teabe põhjal kasutajaid tuvastada.

(3) Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otsese ühenduse Facebooki serveriga. Me ei mõjuta nende tööriistade abil Facebooki poolt kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele: FacebookAds reklaamide integreerimise kaudu saab Facebook teavet, mille olete esile toonud meie veebilehe vastavas osas või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete Facebooki teenusega registreerunud, saab Facebook määrata külastuse teie kontole. Isegi kui te pole Facebookis registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et pakkuja saab teie IP-aadressi teada ja salvestab selle.

(5) Jälgimisprotsessis osalemist saate vältida mitmel viisil: a) tehes oma brauseri tarkvaras sobivad sätted, eriti pärssides kolmandate osapoolte küpsiseid, nii et te ei saaks kolmandate osapoolte reklaame; b) desaktiveerides küpsised konversioonide jälgimiseks. Juhime tähelepanu, et sel juhul ei pruugi te saada selle pakkumise kõiki funktsioone täies mahus kasutada.

(6) Kuivõrd me tellime Facebookilt meie jaoks andmete töötlemist selles kontekstis, oleme kliendid GDPR artikli 28 tähenduses. Vastava lepingu leiate siit: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Andmete töötlemine ei takista Facebookil andmete töötlemist väljaspool Euroopa Liitu. Selle põhjuseks on asjaolu, et Facebook on loetletud PrivacyShieldi raamistikus, mis õigustab selle teenuseosutaja kasutamist GDPR-i artikkel 45 raames Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsusega (EL) 2016/1250. Pakkuja privaatsuseeskirjad leiate siit: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mis on teile antud meie küpsisebänneri kaudu ja mida te saate tühistada küpsisebännerit deaktiveerides. Teie tühistamisega kustutame andmed koheselt. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu pärast.

(8) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(9) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me kasutame LinkedIn Ads’i?

(1) Kasutame LinkedIn Ads'i teenuseid, et juhtida meile tähelepanu või pakkuda LinkedIn'is reklaami- ja infokandjate (nn LinkedIn Ads) kaudu teavet olulistel teemadel. Pakkuja on LinkedIn Corporation, aadressiga 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043. Seoses reklaami- või teabekampaaniate andmetega saame kindlaks teha, kui edukad on üksikud (reklaami) meetmed. Sel viisil jätkame huvi reklaami kuvamise või teile huvipakkuva teabe pakkumise vastu, et muuta meie veebileht teie jaoks huvitavamaks ja saavutada õiglane reklaami- ja infokulude arvutamine.

(2) Neid reklaami- ja infomaterjale edastatakse LinkedIn’i kaudu. Kui jõuate meie veebilehele LinkedIn’i reklaami kaudu, salvestab LinkedIn teie arvutisse küpsise. Need küpsised ei ole ette nähtud teie isiklikuks tuvastamiseks. Selle küpsise jaoks salvestatakse analüüsiväärtustena tavaliselt ainulaadne küpsise ID, reklaami näitamiste arv paigutuse kohta (sagedus), viimane kuvamine (asjakohane vaatamisjärgsete konversioonide jaoks) ja loobumisteave (märkides, et kasutaja ei soovi enam ühenduse võtmist). Need küpsised võimaldavad LinkedIn’il teie Interneti-brauseri ära tunda. Kui kasutaja külastab reklaamikliendi veebisaidi teatud lehti ja tema arvutisse salvestatud küpsis pole aegunud, saavad LinkedIn ja klient tuvastada, et kasutaja klõpsas kuulutust ja suunati sellele lehele. Igale reklaamikliendile on määratud erinev küpsis. Küpsiseid ei saa reklaamiklientide veebilehtede kaudu jälgida. Me ise ei kogu ega töötle isikuandmeid eelnimetatud reklaami- ja teavitamismeetmete raames. Statistilisi hinnanguid saame ainult LinkedIn’st. Nende hinnangute põhjal saame kindlaks teha, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Me ei saa reklaammaterjalide kasutamise kohta täiendavaid andmeid, iseäranis ei saa me selle teabe põhjal kasutajaid tuvastada.

(3) Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otsese ühenduse LinkedIn’i serveriga. Me ei mõjuta nende tööriistade abil Google’i poolt kogutud andmete ulatust ja edasist kasutamist ning seetõttu teavitame teid vastavalt meie teadmistele: LinkedIn Ads reklaamide integreerimise kaudu saab LinkedIn teavet, mille olete esile toonud meie veebilehe vastavas osas või klõpsanud meie reklaamil. Kui olete LinkedIn teenusega registreerunud, saab LinkedIn määrata külastuse teie kontole. Isegi kui te pole Facebookis registreerunud või pole sisse loginud, on võimalik, et pakkuja saab teie IP-aadressi teada ja salvestab selle.

(5) Jälgimisprotsessis osalemist saate vältida mitmel viisil: a) tehes oma brauseri tarkvaras sobivad sätted, eriti pärssides kolmandate osapoolte küpsiseid, nii et te ei saaks kolmandate osapoolte reklaame; b) desaktiveerides küpsised konversioonide jälgimiseks. Juhime tähelepanu, et sel juhul ei pruugi te saada selle pakkumise kõiki funktsioone täies mahus kasutada.

(6) Kuivõrd me tellime LinkedIn’lt meie jaoks andmete töötlemist selles kontekstis, oleme kliendid GDPR artikli 28 tähenduses. Vastava lepingu leiate siit: https://legal.linkedin.com/dpa. Andmetöötlust ei välista ka asjaolu, et Facebooki kaudu saab andmeid töödelda väljaspool Euroopa Liitu. LinkedIn on loetletud PrivacyShieldi raamistikus, mis õigustab selle teenuseosutaja kasutamist GDPR-i artikkel 45 raames Euroopa Komisjoni 12. juuli 2016. aasta rakendusotsusega (EL) 2016/1250. Pakkuja privaatsuseeskirjad leiate siit: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mis on teile antud meie küpsisebänneri kaudu ja mida te saate tühistada küpsisebännerit deaktiveerides. Teie tühistamisega kustutame andmed koheselt. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu pär

(8) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(9) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me sellel veebilehel küpsiseid kasutame?

(1) Veebilehe kasutamisel salvestatakse küpsised teie arvutisse. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse teie kasutatavale brauserile määratud kõvakettale ja mille kaudu saame teatud teavet. Küpsised ei saa programme käivitada ega viirusi teie arvutisse edastada. Nende eesmärk on muuta veebis olemine kasutajasõbralikumaks ja tõhusamaks.

(2) Kasutame ajutisi küpsiseid. Ajutised küpsised kustutatakse automaatselt, kui kasutaja brauseri sulgeb. See hõlmab eriti seansiküpsiseid. Need salvestavad niinimetatud seansi ID, mille abil saab ühise seansi jaoks määrata külastaja brauseri mitmesuguseid päringuid. See võimaldab külastaja arvutit ära tunda, kui külastaja naaseb meie veebisaidile. Selle õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt f, mille kohaselt võib isikuandmeid töödelda ilma andmesubjekti nõusolekuta, kui töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda osapoole õigustatud huvide kaitseks, välja arvatud juhul kui andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mis nõuavad isikuandmete kaitset, ei kaalu üles andmesubjekti enda huve või põhiõigusi ja -vabadusi, eriti kui andmesubjekt on laps. Lõikes 2 nimetatud eesmärgid on meie majanduslikes huvides.

(3) Samuti kasutame teatud määral püsivaid küpsiseid. Püsivad küpsised kustutatakse automaatselt määratud aja möödudes, mis võib olenevalt küpsisest erineda. Õiguslikuks aluseks on teie nõusolek GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt a tähenduses, mille olete andnud meie küpsiste bänneri kaudu ja mille saate tühistada, lülitades selle küpsiste bänneris välja. Teie tühistamisega kustutame andmed kohe. Ilma teie tühistamiseta kustutame andmed hiljemalt 14 kuu pärast.

(4) Töötlemistoimingu õiguslik alus nõusoleku saamiseks on GDPR artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt c. Selle sätte kohaselt võime töödelda teie andmeid, kui see on vajalik meie suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks. Juriidiline kohustus, mis meile kehtib, on GDPR artikli 7 lõige 1 või GDPR artikli 5 lõige 1. Nende sätete kohaselt oleme seaduse järgi kohustatud nõusoleku saamist dokumenteerima. See on võimalik ainult siis, kui kogume teie andmeid kontrollimise eesmärgil. Salvestame andmeid nii kaua, kui see on kontrollimise jaoks vajalik. Kui kinnitate oma nõusolekut, lõpeb säilitusperiood alles pärast teie nõusoleku tühistamist, millele lisandub ajavahemik, kuni tsiviilõiguse nõuded on aegunud.

(5) Kui ei ole selgesõnaliselt viidatud GDPR-i artikli 6 lõik 1 lause 1 punkt c-le, pole andmete töötlemisel õiguslikku kohustust.

Kuidas me kasutame Adobe Typekit’i?

(1) Kasutame oma veebilehel väliseid fonte, kasutades Adobe Typekiti. See on Typekiti teenus, mida pakub Adobe Systems Inc, aadressiga 345 Park Avenue San Jose, California 95110-2704, USA. Üldist teavet teenusepakkuja andmetöötluspraktikate kohta leiate Adobe privaatsusavaldusest aadressil https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html (Adobe). Meie veebilehte külastades laadib teie brauser vajalikud fondid alla otse Adobe'ist, et neid saaks teie seadmes õigesti kuvada. Adobe'iga ühenduse loomisel teab Adobe, et meie veebilehele pääsemiseks kasutatakse teie IP-aadressi. Teenusepakkuja väidab, et ta ei paiguta ega kasuta küpsiseid veebilehtedel oma fontide pakkumiseks. Üksikasjalikku teavet selle kohta, millist teavet kogutakse, kuidas seda kasutatakse ja kas teenuseosutaja jagab teavet Adobe Typekiti kasutamisel, leiate aadressilt https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit). Selle teenuse kasutamine ei takista teenusepakkujat asumast väljaspool EL-i. Selle põhjuseks on asjaolu, et teenuseosutaja on loetletud PrivacyShieldi raamistikus (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), mis lisaks selle teenuse kasutamisele õigustab selle teenusepakkuja kasutamist vastavalt GDPR-i artiklile 45 seoses 12.07.2016 vastuvõetud Euroopa Komisjoni otsusega 2016/1250.

(2) Töötlemise eesmärk on võimaldada meie teenuste tehniliselt vigadeta ja optimeeritud pakkumist, eriti selleks, et tagada meie veebilehel ühtne kirjastiil.

(3) Töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR-i artikli 6 lõike 1 lause 1 punkt f, meie huvi tuleneb lõikes 2 kirjeldatud eesmärgist, teie huve kaitsevad lõikes 1 kirjeldatud kaitsemeetmed ja teie üldised õigused on loetletud allpool.

Kuidas me kasutame Inova tarkvara?

(1) Kasutame tarkvara tööriista "Inova". Pakkuja on Inova Software SA (INOVA), aadressiga 50  cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Prantsusmaa. Lisateavet selle müüja andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.inova-software.com/security-and-performance/ ja https://www.inova-software.com/privacy/. Me kasutame seda tööriista teie ja meie vaheliste kontaktpunktide, suhtluse ja vajadusel ärisuhete haldamiseks.

(2) Oleme hoolikalt valinud teenusepakkuja Inova. Oleme teenuseosutaja tellinud vastavalt GDPR-i artikli 28 lõikele 3 ja jätkame teenuseosutaja ülevaatamist ka edaspidi ilma ja ad hoc aluseta. Pakkuja töötleb teie andmeid eranditult meie juhiste järgi.

(3) Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege meie privaatsuseeskirju taotlejate/töötajate/klientide/tarnijate/üritusel osalejate jaoks.

Kuidas me kasutame IQVIA tarkvarapakkumisi (Nexxus, OneKey)?

(1) Kasutame CRM-süsteemi IQVIA-st. Pakkuja on IQVIA Information Solutions GmbH, aadressiga Stella-Klein-Löw-Weg 15, maja B, 1020 Viin, Austria. Lisateavet selle pakkuja andmekaitse kohta leiate aadressilt https://www.iqvia.com/about-us/privacy ja https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Oleme selle pakkuja hoolikalt valinud ja auditeerinud. Oleme teenuseosutaja tellinud vastavalt GDPR-i artikli 28 lõikele 3 ja jätkame teenuseosutaja ülevaatamist ka edaspidi ilma ja ad hoc aluseta. Pakkuja töötleb teie andmeid eranditult meie juhiste järgi.

(3) Muuhulgas on IQVIA CRM-süsteem, st tarkvara kliendisuhete haldamise, lühidalt CRM-i rakendamiseks ja realiseerimiseks. Üksikasjalikuma teabe saamiseks lugege meie privaatsuseeskirju taotlejate/töötajate/klientide/tarnijate/üritusel osalejate jaoks.

Kuidas me tagame piisava andmete turvalisuse?

Hoolitseme ajakohaste tehniliste meetmete eest, et tagada andmete turvalisus, eriti selleks, et kaitsta teie isikuandmeid andmete edastamise ajal tekkivate ohtude eest ja kolmandate osapoolte eest, kes saavad neist teadmisi. Neid meetmeid kohandatakse alati vastavalt tehnika praegusele tasemele.

Millised õigused teil on?

Andmete privaatsuse osas on teil mitmeid õigusi. Nende õiguste suhtes võidakse siiski kohaldada tingimusi, mida me nõudma peame. Täpsemalt on teil järgmised õigused:

- Andmesubjekti juurdepääsuõigus (GDPR artikkel 15):

Vastavalt GDPR-i artiklile 15 on teil õigus saada igal ajal ja tasuta teavet oma isikuandmete kohta, mida me töötleme. Saadame selle teabe teile elektroonilisel kujul või soovi korral koopiana.

- Õigus parandustele (GDPR artikkel 16):

Vastavalt GDPR-i artiklile 16 võite nõuda, et parandaksime töödeldud ebaõigeid isikuandmeid.

- Kustutamisõigus (GDPR artikkel 17):

GDPR-i artikli 17 tingimustel võite meilt nõuda teid puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist. Võite nõuda oma isikuandmete kustutamist, kui muu hulgas pole neid enam vaja eesmärkidel, milleks neid koguti või töödeldi, kui tühistate oma antud nõusoleku ja kui teil pole muud õiguslikku alust, kui olete töötlemise kohta vastuväiteid esitanud ja töötlemiseks puuduvad ülekaalukad õigustatud põhjused või kui andmetöötlus oli ebaseaduslik.

- Õigus töötlemise piiramisele (GDPR artikkel 18):

Kui GDPR-i artikli 18 tingimused on täidetud, on teil õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks.

- Õigus andmete teisaldatavusele (GDPR artikkel 20):

See õigus on olemas, kui andmetöötlus toimus teie nõusolekul või oli vajalik lepingu täitmiseks.

- Õigus esitada vastuväiteid (GDPR artikkel 21):

Vastavalt GDPR-i artiklile 21 on teil konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel igal ajal õigus esitada vastuväiteid teiega seotud isikuandmete töötlemisele. Seejärel me teie isikuandmeid enam ei töötle, välja arvatud juhul, kui suudame tõestada, et töötlemisel on kaalukad ja õigustatud põhjused, mis kaaluvad üles teie huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemise eesmärk on õiguslike nõuete esitamine, teostamine või kaitsmine.

- Õigus esitada kaebus järelevalveasutusele (GDPR artikkel 77)

Lisaks on teil vastavalt GDPR-i artiklile 77 õigus kaevata meie kohta meie eest vastutavale järelevalveasutusele.

Taotluste kontaktandmed

Teabe, paranduste või kustutamise taotlemiseks kasutage ülal jaotises "Kes me oleme?" loetletud kontaktvalikuid