Sveikatos priežiūros specialistams
Prisijunkite, jei norite gauti specialiąją informaciją ir paslaugas

Kas mes esame?

„Valdytojas“ yra fizinis arba juridinis asmuo, valdžios organas, institucija ar kita įstaiga, viena arba kartu su kitais nustatantis asmens duomenų tvarkymo tikslus ir būdus. Kalbant apie jūsų duomenų tvarkymą naudojantis šia interneto svetaine, GDPR prasme mes esame valdytojas:

AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2
1190 Viena, Austrija
Taryba: Dr. Rudolf Widmann, Mag. Andreas Steiner, Dr. Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Faksas: +43 10 503 72 44 5
el. paštas: office@aoporphan.com

Laikydamiesi GDPR 37 straipsnio 4 skirsnio nuostatų mes taip pat paskyrėme duomenų apsaugos pareigūną:

Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals GmbH
Leopold-Ungar-Platz 2, 1190 Viena, Austrija
el. paštas: data-protection@aoporphan.com

Kas atsitinka kai interneto svetainė yra naudojama tik informaciniais tikslais?

(1) Jeigu jūs interneto svetinę naudojate tik informaciniais tikslais, t. y., nesiregistruojate kaip naudotojas ar kitaip neperduodate informacijos, mes apie jus renkame tokius duomenis:

  • IP adresą, nuasmenintą naudojant santrumpą
  • Prašymo datą ir laiką
  • Skirtumą tarp laiko zonų nuo Grinvičo (Vidutinio saulės) laiko
  • Prašymo turinį (specialus puslapis)
  • Prieigos būseną/HTTP būsenos kodą
  • Kiekvienu atveju perduotų duomenų kiekį
  • Interneto svetainė iš kurios gautas prašymas
  • Naršyklę, operacinę sistemą ir jos sąsają
  • Kalbą ir naršyklės programinės įrangos versiją.

Šiuos duomenis mes gauname per slapukus ir tiesiogiai iš jūsų naršyklės.

(2) Tokio tvarkymo tikslas yra mūsų interneto svetainės aprūpinimas bei statistinis įvertinimas 

(3) šios veiklos teisinį pagrindą suteikia GDPR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinys, pagal kurį tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Pirmesnėje 2 pastraipoje nurodyti tikslai yra mūsų ekonominis interesas. Tiek, kiek mes naudojame slapukus, mes remiamės savo paaiškinimais pateiktais skyriuje „Kaip šioje interneto svetainėje mes naudojame slapukus“, ypač kalbant apie ilgiausią saugojimo laikotarpį.

(4) Šiems duomenims tvarkyti nėra jokių teisinių įpareigojimų.

Kas įvyks vykstant registracijai ir naudojant įsiregistravimo sritį?

(1) Mūsų interneto svetainėje yra registravimosi sritis, kuri yra skirta naudoti sveikatos priežiūros specialistams; šiai grupei Austrijoje priskiriami gydytojai, farmacininkai ir slaugos darbuotojai, todėl mes pagal Vaisinių preparatų įstatymą (AMG) privalome informaciją apie receptinius vaistus bei medicininę informaciją skelbti tik sveikatos priežiūros darbuotojams prieinamoje vietoje, kuri yra apsaugota slaptažodžiu. Jeigu registravimosi vietoje užsiregistravote kaip sveikatos priežiūros specialistas, mes rinksime jūsų užsiregistruojant pateiktus duomenis.

(2) Tvarkymo tikslas yra įvykdyti mūsų teisinius reikalavimus ir pateikti pirmiau nurodytą informaciją. Todėl teisinis pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys Duomenis saugosime tol, kol galios jūsų registracija.

Kas įvyks, kai per internetinę svetainę teiksite paraišką?

(1) Mūsų interneto svetainėje yra skyrius „Karjera“, kuriame jūs galite pateikti paraišką dėl šiame skyriuje pateiktų darbo pasiūlymų, jei domitės galimybe dirbti mūsų bendrovėje.

(2) Šioje mūsų interneto svetainės dalyje mes naudojame verbavimo įrankį „jobbase.io", šį įrankį siūlo bendrovė „Prescreen International GmbH“, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viena, Austrija (https://prescreen.io/de/). Mes kruopščiai atrinkome šį paslaugos teikėją ir pagal GDPR 28 straipsnio 3 dalį su „Prescreen International GmbH“ sudarėme duomenų tvarkymo sutartį. Daugiau informacijos apie teisinę ir techninę struktūrą pateikiama interneto svetainėje https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

(3) Visas paraiškas, kurias gauname per šį verbavimo instrumentą bei kitais kanalais, mes nukreipiame į mūsų  privatumo politiką pareiškėjams.

Kaip mes naudojame „Matomo“?

(1) Šioje interneto svetainėje naudojama tinklalapio analizės paslauga „Matomo“, skirta analizuoti ir reguliariai gerinti mūsų interneto svetainės naudojimą. Gauti statistiniai duomenys suteikia mums galimybę gerinti mūsų siūlymus ir padaryti ją įdomesnę jums, mūsų naudotojui. Šiai analizei jūsų kompiuteryje yra saugomi slapukai. Mes saugome tokiu būdu surinktą informaciją naudodami vadinamąjį „self-hostingą“ išskirtinai savo serveriuose, taigi toliau duomenys neperduodami. Jūs galite užbaigti vertinimą ištrindami esančius slapukus ir neleisti slapukų saugoti. Jeigu neleisite saugoti slapukų, nes paaiškinsime, kad jūs negalėsite naudoti šios interneto svetainės visu mastu. Neleisti saugoti slapukų galite pasirinkdami atitinkamas nuostatas savo naršyklėje. „Matomo“ programa yra atviro šaltinio projektas. Trečiosios šalies paslaugos teikėjo informacija apie duomenų apsaugą pateikiama interneto svetainėje http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) teisinis pagrindas tvarkymui aprašytas 1 dalyje yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys, kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštę. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai. Jeigu norite šiuos slapukus išjungti, spustelėkite ČIA. Jei būtina, šių slapukų galite neleisti saugoti atitinkamai pritaikydami savo naršyklės programinę įrangą. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite visu mastu naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

(3) Teisinis pagrindas tvarkymui gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys. Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPT 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką, per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(4) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį.

Atsisakymo stebėsena 

Galite atsisakyti (opt-out) duomenų saugojimo naudojant “Matomo” aktyvindami savo naršyklėje nurodymą, kad nenorite būti įtraukti į bet kokią tokią statistinę analizę "Do-not-track" – (nestebėti). Taip pat galite atsisakyti nuo stebėjimo mūsų interneto svetainėje, kurį vykdo mūsų „Matomo Analytics“ programa. Tam reikia spustelti toliau pateiktą nuorodą. Bus nustatyti atsisakymo slapukai, kurie ateityje neleis rinkti jūsų duomenų jums lankantis šioje interneto svetainėje. Prašome atkreipti dėmesį: jeigu savo terminalo naršyklėje ištrinsite visus savo slapukus, to pasekmė bus  ištrinti „Matomo“ atsisakymo (opt-out) slapukai. Tada kitą kartą apsilankę mūsų internato svetainėje turėsite pakartotinai aktyvinti savo atsisakymą (opt-out).

Kur ir kaip mes palaikome bendrovės interneto svetaines socialiniuose tinkluose?

(1) Šiuo metu mes turime bendrovės svetaines toliau nurodytuose socialiniuose tinkluose:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Šioje interneto svetainėje mes įdėjome nuorodas į savo bendrovės puslapius.

(2) Mes nedarome įtakos surinktiems duomenims ir duomenų tvarkymo procedūroms, taip pat nežinome apie visą duomenų rinkimo mastą, tvarkymo tikslus bei saugojimo laikotarpį. Mes taip pat neturime informacijos apie atitinkamo teikėjo surinktų duomenų ištrynimą.

(3) Jei prisijungsite prie mūsų bendrovės interneto svetainių, gali būti, kad atitinkamas paslaugų teikėjas išsaugos apie jus surinktus duomenis - pvz., jūsų vartotojo charakteristikas ir naudos jas reklamos, rinkos tyrimo ir (arba) poreikiais grindžiamo interneto svetainės dizaino tikslais. Jūs turite teisę prieštarauti tokių naudotojo charakteristikų sudarymui; kad pasinaudotumėte prieštaravimo teise, turite kreiptis į atitinkamą paslaugų teikėją. 

(4) Daugiau informacijos apie duomenų rinkimo tikslą ir mastą bei atitinkamo paslaugų teikėjo vykdomą jų tvarkymą galite rasti toliau nurodytose šių paslaugų teikėjų privatumo politikose. Ten taip pat rasite informacijos apie savo teises bei nuostatas, leidžiančias apsaugoti jūsų privatumą.

(5) Jei jūs patys turite paskyrą tuose socialiniuose tinkluose, teisinis pagrindas yra jūsų sutikimas pagal GDRP 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinio, kurį jūs davėte atitinkamam socialinio tinklo paslaugų teikėjui. Visais šiais atvejais teisinį pagrindą suteikia GDPR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinys, pagal kurį jūsų duomenys gali būti tvarkomi, jei to reikia apsaugoti mūsų teisinius interesus arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Mes esame ekonominiu požiūriu suinteresuoti susieti mūsų bendrovės puslapius, kuriuose jūs nepriklausomai ir savanoriškai spustelite nuorodas. Kitais atvejais atitinkamų socialinių tinklų paslaugų teikėjai yra atsakingi, o mes išsamesnei informacijai pateikiame nuorodą į 6 dalį.

(6) Papildomos pastabos:

a)      Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV. Jeigu tam tikru mastu mes analizuojame mūsų lankytojų sąveiką su mūsų bendrovės interneto svetaine, šiuo aspektu mes pagal duomenų apsaugos įstatymą esame kartu atsakingi su Facebook; tai atitinka GDPR 26 straipsnio nuostatas. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Jeigu ir tiek, kiek mes pavedėme Facebook tvarkyti  duomenis mūsų reikmėms už šios sutarties ribų, GDPR 28 straipsnio požiūriu mes esame klientai. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, Kalifornija 94304, JAV; http://www.facebook.com/policy.php. Duomenų tvarkymui taip pat netrukdo faktas, kad Facebook duomenis gali tvarkyti už Europos Sąjungos ribų. Taip yra todėl, kad Facebook yra įtrauktas į privatumo apsaugos pagrindinį susitarimą, taigi, šiuo požiūriu GDPR 45 straipsnis kartu su 2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 pagrindžia naudojimąsi šiuo paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: https://www.facebook.com/policy.php.

b)      Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Kalifornija 94103, JAV. Jeigu tam tikru mastu mes analizuojame mūsų lankytojų sąveiką su mūsų bendrovės interneto svetaine, šiuo aspektu mes kartu su Twitter pagal GDPR 26 straipsnio nuostatas esame atsakingi už duomenų apsaugą. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Jeigu ir tiek, kiek mes pavedėme Twitter tvarkyti duomenis mūsų reikmėms už šios sutarties ribų, GDPR 28 straipsnio požiūriu mes esame klientai. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. Duomenų tvarkymas neapsaugo, kad Twitter duomenų netvarkys už Europos Sąjungos ribų. Taip yra todėl, kad Facebook yra įtrauktas į privatumo apsaugos pagrindinį susitarimą, taigi, šiuo požiūriu GDPR 45 straipsnis kartu su 2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 pagrindžia naudojimąsi šiuo paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: https://twitter.com/privacy.

c)      Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburgas, Vokietija. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: http://www.xing.com/privacy.

d)      LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, Kalifornija 94043, JAV; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Jeigu tam tikru mastu mes analizuojame mūsų lankytojų sąveiką su mūsų bendrovės interneto svetaine, šiuo aspektu mes kartu su LinkedIn pagal GDPR 26 straipsnio nuostatas esame atsakingi už duomenų apsaugą. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Jeigu ir tiek, kiek mes pavedėme LinkedIn tvarkyti duomenis mūsų reikmėms už šios sutarties ribų, GDPR 28 straipsnio požiūriu mes esame klientai. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://legal.linkedin.com/dpa. Duomenų tvarkymas neapsaugo, kad Facebook duomenų netvarkys už Europos Sąjungos ribų. Taip yra todėl, kad LinkedIn yra įtrauktas į privatumo apsaugos pagrindinį susitarimą, taigi, šiuo požiūriu GDPR 45 straipsnis kartu su 2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 pagrindžia naudojimąsi šiuo paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 (1) dalies 1 (c) sakinį.

Kaip mes naudojame „Google Maps“?

(1) Šioje interneto svetainėj mes naudojame „Google Maps“ pasiūlymą. Tai leidžia mums interneto svetainėje tiesiogiai rodyti interaktyvius žemėlapius ir suteikia galimybę patogiai naudoti žemėlapio funkciją.

(2) Lankantis interneto svetainėje „Google“ gauna informaciją, kurios jūs paprašėte atitinkamame mūsų interneto svetainės puslapyje. Be to, bus perduodami 3 skirsnyje nurodyti duomenys. Tai įvyksta nepaisant, ar „Google“ suteikia naudotojo paskyrą, per kurią jūs prisijungiate ar net jei naudotojo paskyros nėra. Jeigu prisijungiate prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite, kad jūsų profilis būtų susietas su „Google, prieš aktyvindami mygtuką turite atsijungti nuo „Google“. „Google“ saugo jūsų duomenis kaip naudotojo profilius ir naudoja juos savo interneto svetainėje reklamos, rinkos tyrimo ir (arba) į poreikį orientuoto dizaino tikslais. Toks vertinimas yra ypač atliekamas (ypač neprisijungusiems naudotojams) siekiant pateikti poreikiais grindžiamą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti tokių naudotojo charakteristikų sudarymui; kad pasinaudotumėte šia teise, turite kreiptis į „Google“

(3) Daugiau informacijos apie papildomo teikėjo vykdomą duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei mastą galite rasti toliau nurodytose paslaugų teikėjų privatumo politikose. Ten taip pat rasite daugiau informacijos apie savo teises šioje srityje bei nuostatas, leidžiančias apsaugoti jūsų privatumą. http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. „Google“ taip pat tvarko jūsų asmens duomenis JAV bei perduoda ES–JAV „privatumo skydui“ (Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštę. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(5) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikytini teisiniai įpareigojimai numatyti GDPT 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką, per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(6) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį.

Kaip mes naudojame „YouTube“ vaizdo siužetus?

(1) Mes įtraukėme „YouTube“ vaizdo siužetus į savo internetinius pasiūlymus, kurie saugomi adresu http://www.YouTube.com; juos galima peržiūrėti tiesiogiai iš mūsų interneto svetainės. Šie vaizdo siužetai yra įtraukti į išplėstinį duomenų apsaugos režimą (ang. extended data protection mode), tai reiškia, kad jei vaizdo siužetų nežiūrite, jokie duomenys apie jus, kaip apie naudotoją „YouTube“, neperduodami .2 skirsnyje nurodyti duomenys bus perduoti tik tada, kai žiūrėsite vaizdo siužetus. Šiam duomenų perdavimui mes įtakos neturime.

(2) Lankantis interneto svetainėje „YouTube“ gauta informaciją, kurios jūs paprašėte atitinkamame mūsų interneto svetainės puslapyje. Be to, bus perduodami 3 skirsnyje nurodyti duomenys. Tai įvyksta nepaisant, ar „YouTube“ suteikia naudotojo paskyrą, per kurią jūs prisijungiate ar net jei naudotojo paskyros nėra. Jeigu prisijungiate prie „Google“, jūsų duomenys bus tiesiogiai priskirti jūsų paskyrai. Jei nenorite, kad jūsų profilis būtų susietas su „YouTube“, prieš aktyvindami mygtuką turite atsijungti. „YouTube“ saugo jūsų duomenis kaip naudotojo profilius ir naudoja juos savo interneto svetainėje reklamos, rinkos tyrimo ir (arba) į poreikį orientuoto dizaino tikslais. Toks vertinimas yra ypač atliekamas (net neprisijungusiems naudotojams) siekiant pateikti poreikiais grindžiamą reklamą ir informuoti kitus socialinio tinklo naudotojus apie jūsų veiksmus mūsų interneto svetainėje. Jūs turite teisę prieštarauti tokių naudotojo charakteristikų sudarymui; kad pasinaudotumėte šia teise, turite kreiptis į „YouTube“.

(3) Daugiau informacijos apie „YouTube“ vykdomą duomenų rinkimo ir tvarkymo tikslą bei mastą galite rasti paslaugų teikėjų privatumo politikoje. Ten taip pat rasite informacijos apie savo teises bei nuostatas, leidžiančias apsaugoti jūsų privatumą: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. „Google“ taip pat tvarko jūsų asmens duomenis JAV bei perduoda ES–JAV „privatumo skydui“ (Privacy Shield) (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Mes taip pat palaikome bendrovės interneto svetainę su šiuo paslaugų teikėju. Jeigu jūs sąveikaujate su šia bendrovės svetaine, gali būti, kad paslaugos teikėjas gali tvarkyti jūsų asmens duomenis, kaip aprašyta pirmiau išdėstytuose skirsniuose.

(6) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštę. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(7) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata, mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPR 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką, per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(8) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį.

Kaip mes naudojame „Google“ reklaminius pranešimus (GoogleAds)?

(1) Mes naudojame Google Ads“ paslaugą, kad atkreiptumėmė į save dėmesį išorės interneto svetainėse ir pateiktumėm informaciją svarbiais klausimais naudojant reklamą bei informacinę žiniasklaidą (vadinamąją „Google Ads“). Paslaugos teikėjas yra Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, JAV. Remdamiesi reklaminių ar informacinių kampanijų duomenimis, mes galime nustatyti, kiek sėkmingos yra individualios (reklaminės) priemonės. Tokiu būdu mes siekiame susidomėjimo rodoma reklama ar pateikiama jus dominančia informacija, kad mūsų interneto svetainė būtų jums įdomesnė bei siekiame užtikrinti nešališką reklamos bei informacijos kaštų apskaičiavimą.

(2) Šią reklaminę ir informacinę medžiagą teikia „Google“ per vadinamuosius reklaminius serverius (Ad Servers). Šiam tikslui mes naudojame serverio slapukus, kurie leidžia mums įvertinti tam tikrus sėkmę įvertinančius parametrus, pavyzdžiui, reklamų peržiūrą ar naudotojų spustelėjimus. Jeigu prie mūsų interneto svetainės prisijungsite per „Google ad“, „Google Ads“ jūsų asmeniniame kompiuteryje saugos slapukus. Šie slapukai įprastai baigia galioti po 30 parų ir nėra skirti nustatyti jūsų tapatybę. Tokiam slapukui įprastai saugomi analizuojami rodikliai – unikalus slapuko ID, patalpintos reklamos pakartojimų skaičius (dažnis) ir atsisakymo informacija (pažymėjimas, kad naudotojas nepageidauja daugiau jos gauti).

(3) Šie slapukai suteikia „Google“ galimybę atpažinti jūsų interneto naršyklę. Kai naudotojas apsilanko atitinkamuose reklamos kliento interneto svetainės puslapiuose ir jo kompiuteryje saugomų slapukų galiojimas nesibaigęs, „Google“ ir klientas gali pamatyti, kad naudotojas spustelėjo ant reklamos ir buvo nukreiptas į tą puslapį. Kiekvienam „AdSense“ klientui priskiriamas skirtingas slapukas. Slapukų negalima atsekti per reklamos klientų interneto svetaines. Mes patys pirmiau nurodytose reklamos ir informavimo priemonėse asmens duomenų nerenkame ir netvarkome. Mes tik iš „Google“ gauname statistinius vertinimus. Remdamiesi šiais vertinimais galime nustatyti, kurios iš panaudotų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Mes negauname daugiau jokių duomenų apie reklaminės medžiagos naudojimą, ypač remdamiesi šia informacija mes negalime identifikuoti naudotojų.

(4) Dėl naudojamų rinkodaros įrankių jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Google“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos „Google“ naudojant šiuos įrankius renkamų duomenų mastui ir tolimesniam jų naudojimui, todėl remdamiesi turimomis žiniomis informuojame jus: Per integruotą „GoogleAds“  „Google“ gauna informaciją, kurios jūs ieškojote atitinkamoje mūsų interneto svetainės dalyje ar spustelėdami mūsų reklamą. Jeigu esate užsiregistravę „Google“ paslaugoje, „Google“ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Google“ ar net neprisijungę, gali būti, kad paslaugos teikėjas sužinos jūsų IP adresą ir jį išsaugos.

(5) Galite išvengti dalyvavimo šiame stebėjimo procese keliais būdais: a) atitinkamai pakeitę savo naršyklės programinės įrangos nuostatas, ypač išjungdami trečiųjų šalių slapukus, o tai neleis jums gauti reklaminių pranešimų iš trečiųjų šalių; b) išjungdami pakeitimus stebinčius slapukus naršyklės nuostatose, blokuodami slapukus iš domeno "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads), ši nuostata ištrinama ištrinant slapukus; c) atsisakydami susidomėjimu grindžiamų reklamų iš paslaugų teikėjų, kurie yra savireguliacinės kampanijos "About Ads" dalis (http://www.aboutads.info/choices), ši nuostata ištrinama ištrinant slapukus; d) visam laikui juos panaikinant iš Firefox, Internet Explorer ar Google Chrome naršyklių pasinaudodami nuoroda http://www.google.com/settings/ads/plugin. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite visu mastu naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

(6) Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą „Google“ pateikiama čia: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy ir https://services.google.com/sitestats/de.html. Arba galite apsilankyti Tinklo reklamos iniciatyvos (ang. Network Advertising Initiative) (NAI) interneto svetainėje http://www.networkadvertising.org. Google yra ES–JAV „privatumo skydo“ (Privacy Shield) dalyvė (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(7) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštę. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(8) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPT 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(9) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį.

Kaip mes naudojame „Facebook“ reklaminius pranešimus (FacebookAds)?

(1) Mes naudojame „FacebookAds“ paslaugas, kad atkreiptumėm į save dėmesį „Facebook“ naudodami reklamą ir informacinę žiniasklaidą (vadinamąją „FacebookAds“) arba norėdami pateikti informaciją svarbiais klausimais Paslaugos teikėjas yra Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, JAV. Remdamiesi reklaminių ar informacinių kampanijų duomenimis mes galime nustatyti, kiek sėkmingos yra individualios (reklaminės) priemonės. Tokiu būdu mes siekiame susidomėjimo rodoma reklama ar pateikiama jus dominančia informacija, kad mūsų interneto svetainė būtų jums įdomesnė bei užtikrinti nešališką reklamos bei informacijos kaštų apskaičiavimą.

(2) Ši reklaminė ir informacinė medžiaga yra teikiama per „Facebook“. Jeigu prie mūsų interneto svetainės prisijungsite per „Facebook ad“, „FacebookAds“ jūsų asmeniniame kompiuteryje saugos slapukus. Šie slapukai nėra skirti nustatyti jūsų tapatybę. Tokiam slapukui įprastai saugomi analizuojami rodikliai – unikalus slapuko ID, patalpintos reklamos pakartojimų skaičius (dažnis) ir atsisakymo informacija (pažymėjimas, kad naudotojas nepageidauja daugiau jos gauti). (3) Šie slapukai suteikia „Facebook“ galimybę atpažinti jūsų interneto naršyklę. Kai naudotojas apsilanko atitinkamuose reklamos kliento interneto svetainės puslapiuose ir jo kompiuteryje saugomų slapukų galiojimas nesibaigęs, „Facebook“ ir klientas gali pamatyti, kad naudotojas spustelėjo ant reklamos ir buvo nukreiptas į tą puslapį. Kiekvienam „Ad“ klientui priskiriamas skirtingas slapukas. Slapukų negalima atsekti per reklamos klientų interneto svetaines. Mes patys pirmiau nurodytose reklamos in informavimo priemonėse asmens duomenų nerenkame ir netvarkome. Mes tik iš „Facebook“ gauname statistinius vertinimus. Remdamiesi šiais vertinimais galime nustatyti, kurios iš panaudotų reklamos priemonių yra ypač veiksmingos. Mes negauname daugiau jokių duomenų apie reklaminės medžiagos naudojimą, ypač remdamiesi šia informacija mes negalime identifikuoti naudotojų.

(3) Dėl naudojamų rinkodaros įrankių jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „Facebook“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos „Facebook“ naudojant šiuos įrankius renkamų duomenų mastui ir tolimesniam jų naudojimui, todėl remdamiesi turimomis žiniomis informuojame jus: Per integruotą „FacebookAds“ „Facebook“ gauna informaciją, kurios jūs ieškojote atitinkamoje mūsų interneto svetainės dalyje ar spustelėdami mūsų reklamą. Jeigu esate užsiregistravę „Facebook“ paslaugoje, „Facebook“ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „Facebook“ ar net neprisijungę, gali būti, kad paslaugos teikėjas sužinos jūsų IP adresą ir jį išsaugos.

(5) Galite išvengti dalyvavimo šiame stebėjimo procese keliais būdais: a) atitinkamai pakeitę savo naršyklės programinės įrangos nuostatas, ypač išjungdami trečiųjų šalių slapukus, o tai neleis jums gauti reklaminių pranešimų iš trečiųjų šalių; b) išjungdami pakeitimus stebinčius slapukus. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite visu mastu naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

(6) Tiek, kiek mes pavedėme „Facebook“ tvarkyti duomenis šiame kontekste, GDPR 28 straipsnio požiūriu mes esame klientai. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Duomenų tvarkymas neapsaugo, kad „Facebook“ duomenų netvarkys už Europos Sąjungos ribų. Taip yra todėl, kad Facebook yra įtrauktas į privatumo apsaugos pagrindinį susitarimą, taigi, šiuo požiūriu GDPR 45 straipsnis kartu su 2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 pagrindžia naudojimąsi šiuo paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštėje. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(8) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPR 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(9) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį.

Kaip mes naudojame „LinkedIn Ads“?

(1) Mes naudojame „LinkedIn Ads“ paslaugą, kad atkreiptumėm į save dėmesį išorės interneto svetainėse ir pateiktumėm informaciją svarbiais klausimais naudojant reklamą bei informacinę žiniasklaidą (vadinamąją „LinkedIn Ads“). Paslaugos teikėjas yra LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043. Remdamiesi reklaminių ar informacinių kampanijų duomenimis galime nustatyti, kiek sėkmingos yra individualios (reklaminės) priemonės. Tokiu būdu mes siekiame susidomėjimo rodoma reklama ar pateikiama jus dominančia informacija, kad mūsų interneto svetainė būtų jums įdomesnė bei užtikrinti nešališką reklamos bei informacijos kaštų apskaičiavimą.

(2) Ši reklaminė ir informacinė medžiaga yra teikiama per „LinkedIn“. Jeigu prie mūsų interneto svetainės prisijungsite per „LinkedIn ad“, „LinkedIn Ads“ jūsų asmeniniame kompiuteryje saugos slapukus. Šie slapukai nėra skirti nustatyti jūsų tapatybę. Kaip taisyklė, tokiam slapukui įprastai saugomi analizuojami rodikliai – unikalus slapuko ID, patalpintos reklamos pakartojimų skaičius (dažnis) ir atsisakymo informacija (pažymėjimas, kad naudotojas nepageidauja daugiau jos gauti). (3) Šie slapukai suteikia „LinkedIn “ galimybę atpažinti jūsų interneto naršyklę. Kai naudotojas apsilanko atitinkamuose reklamos kliento interneto svetainės puslapiuose ir jo kompiuteryje saugomų slapukų galiojimas nesibaigęs, „LinkedIn “ ir klientas gali pamatyti, kad naudotojas spustelėjo ant reklamos ir buvo nukreiptas į tą puslapį. Kiekvienam „Ad“ klientui priskiriamas skirtingas slapukas. Slapukų negalima atsekti per reklamos klientų interneto svetaines. Mes patys pirmiau nurodytose reklamos in informavimo priemonėse asmens duomenų nerenkame ir netvarkome. Mes iš „LinkedIn“ gauname tik statistinius vertinimus. Šie vertinimai suteikia mums galimybę nustatyti, kurios naudotos reklaminės priemonės yra ypač veiksmingos. Mes negauname daugiau jokių duomenų apie reklaminės medžiagos naudojimą, ypač remdamiesi šia informacija mes negalime identifikuoti naudotojų.

(3) Dėl naudojamų rinkodaros įrankių jūsų naršyklė automatiškai užmezga tiesioginį ryšį su „LinkedIn“ serveriu. Mes neturime jokios įtakos „Google“ naudojant šiuos įrankius renkamų duomenų mastui ir tolimesniam jų naudojimui, todėl remdamiesi turimomis žiniomis informuojame jus: Per integruotą „LinkedIn Ads“ „LinkedIn“ gauna informaciją, kurios jūs ieškojote atitinkamoje mūsų interneto svetainės dalyje ar spustelėdami mūsų reklamą. Jeigu esate užsiregistravę „LinkedIn “ paslaugoje, „LinkedIn “ gali priskirti apsilankymą jūsų paskyrai. Net jei nesate užsiregistravę „LinkedIn “ ar net neprisijungę, gali būti, kad paslaugos teikėjas sužinos jūsų IP adresą ir jį išsaugos.

(5) Galite išvengti dalyvavimo šiame stebėjimo procese keliais būdais: a) atitinkamai pakeitę savo naršyklės programinės įrangos nuostatas, ypač išjungdami trečiųjų šalių slapukus; b) išjungdami pakeitimus stebinčius slapukus. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite visu mastu naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.

(6) Jeigu mes pavedėme „LinkedIn“ mums tvarkyti duomenis šiame kontekste, GDPR 28 straipsnio požiūriu mes esame klientai. Atitinkama sutartis pateikiama čia: https://legal.linkedin.com/dpa. Duomenų tvarkyti taip pat netrukdo faktas, kad Facebook duomenis gali tvarkyti už Europos Sąjungos ribų. Taip yra todėl, kad LinkedIn yra įtrauktas į privatumo apsaugos pagrindinį susitarimą, taigi, šiuo požiūriu GDPR 45 straipsnis kartu su 2016 m. rugpjūčio 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2016/1250 pagrindžia naudojimąsi šiuo paslaugų teikėju. Paslaugų teikėjo privatumo politika pateikiama čia: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštėje. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(8) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPT 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(9) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį

Kaip šioje interneto svetainėje mes naudojame slapukus?

(1) Jums naudojantis interneto svetaine jūsų kompiuteryje išsaugomi slapukai. Slapukai yra mažos jūsų standžiajame diske saugomos tekstinės bylos, priskirtos jūsų naudojamai naršyklei, per kurias mes gauname tam tikrą informaciją. Slapukai negali paleisti programų ar į jūsų kompiuterį pernešti virusų. Jie tik gali paversti interneto svetainę patogesne naudoti ir veiksmingesne.

(2) Mes naudojame trumpalaikius slapukus. Trumpalaikiai slapukai yra automatiškai išjungiami naudotojui uždarius naršyklę. Tai taikytina ypač seanso slapukams. Jie saugo vadinamąjį seanso ID, su kuriuo bendram seansui gali būti priskirtos įvairios užklausos iš naudotojo naršyklės. Tai leidžia atpažinti naudotojo kompiuterį, kai naudotojas grįžta į mūsų interneto svetainę. (3) šios veiklos teisinį pagrindą suteikia GDPR 6 straipsnio 1 pastraipos 1 sakinys, (f) pagal kurį tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai tokie duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, yra už juos viršesni, ypač kai duomenų subjektas yra vaikas. Pirmesnėje 2 pastraipoje nurodyti tikslai yra mūsų ekonominis interesas.

(3) Tam tikru mastu mes taip pat naudojame trumpalaikius slapukus. Trumpalaikiai slapukai praėjus nustatytam laikui, kuris gali būti skirtingas atsižvelgiant į slapuką, yra automatiškai ištrinami. (7) teisinis pagrindas tvarkyti yra jūsų sutikimas, kaip tai apibrėžia GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinys (a), kurį jūs pateikiate per mūsų slapukų antraštę; šį sutikimą galite atšaukti išjungdami slapukų antraštėje. Jums atšaukus sutikimą mes duomenis nedelsdami ištrinsime. Jeigu sutikimo neatšauksite, mes duomenis ištrinsime po 14 mėnesių vėliausiai.

(4) Teisinis pagrindas tvarkyti gaunant sutikimą yra GDPR 6 straipsnio 1 dalis 1 sakinys (c). Remdamiesi šia nuostata mes galime tvarkyti jūsų duomenis, jei tokio tvarkymo tikslas yra mums taikytinų teisinių pareigų laikymasis. Mums taikomi teisiniai įpareigojimai numatyti GDPT 7 straipsnio 1 dalyje arba GDPR 5 straipsnio 1 dalyje. Remiantis šiomis nuostatomis mes teisiškai įpareigoti dokumentuoti sutikimo gavimą. Tai yra galima tik tuo atveju, jei mes renkame jūsų duomenis patikrinimo tikslais. Duomenis saugome tiek, kiek to reikia patikrinimo tikslams. Jei patvirtinsite savo sutikimą, saugojimo laikotarpis baigsis jums atšaukus sutikimą plius laiką per kurį baigsis visų civilinių ieškinių pateikimo laikas.

(5) Juridinių reikalavimų tvarkyti duomenis nėra, nebent būtų pateikta nuoroda į GDPR 6 straipsnio 1 dalies 1 sakinį (c).

Kaip mes naudojame „Adobe Typekit“?

(1) Savo interneto svetainėje mes naudojame išorės šriftus naudodami „Adobe Typekit“. Tai yra „Typekit“ paslauga, kurią teikia „Adobe Systems Inc“, 345 Park Avenue San Jose, Kalifornija 95110-2704, JAV. Bendrąją informaciją apie paslaugos teikėjo duomenų tvarkymo praktiką žr. „Adobe“ privatumo pareiškimą adresu: https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html („Adobe“). Kai lankotės mūsų interneto svetainėje, jūsų naršyklė iš „Adobe“ tiesiogiai parsisiunčia reikiamus šriftus, kad jie būtų tinkamai rodomi jūsų prietaise. Prisijungus prie „Adobe“, „Adobe“ žinos, kad jūsų IP adresas yra naudojamas prisijungti prie mūsų interneto svetainės. Paslaugos teikėjas pareiškia, kad jis šriftus siūlančiose savo interneto svetainėse netalpina ar nenaudoja slapukų. Daugiau informacijos apie tai, kokia informacija yra renkama, kaip ji yra naudojama, ar  paslaugų teikėjas atskleidžia ir kam atskleidžia informaciją naudojant „Adobe Typekit“ rasite interneto svtainėje https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit). Šios paslaugos naudojimams netrukdo paslaugų teikėjui būti už ES ribų. Taip yra, nes paslaugų teikėjas yra įtrauktas į į privatumo skydo sistemą (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), tai, kartu su šios paslaugos naudojimu, paaiškina naudojimąsi šiuo teikėju pagal GDPR straipsnį kartu su 2016 m. liepos12 d. Komisijos sprendimu (ES) 2016/1250 of 12.07.

(2) Tvarkymo tikslas yra sudaryti galimybę techniškai be klaidų geriausiai teikti mūsų paslaugas, ypač užtikrinti nekintamą šriftą mūsų interneto svetainėje.

(3) Teisinis tvarkymo pagrindas yra GDPR 6 straipsnio 1 skirsnio 1 sakinys (f), mūsų pusės interesas atsiranda dėl 2 skirsnyje aprašyti tikslo, jūsų interesai yra saugomi apsaugos priemonėmis, aprašytomis 1 skirsnyje ir toliau išvardytomis jūsų bendrosiomis teisėmis.

Kaip mes naudojame „Inova“ programinę įrangą?

(1) Mes naudojame įrankį „Inova“. Paslaugos teikėjas yra Inova Software SA (INOVA), 50, cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Prancūzija. Daugiau informacijos apie šio paslaugų teikėjo taikomą duomenų apsaugą žr.https://www.inova-software.com/security-and-performance/ ir https://www.inova-software.com/privacy/. Šį instrumentą mes naudojame tvarkyti kontaktinius asmenis, bendrauti ir, jei taikytina, palaikyti verslo ryšius tarp jūsų ir mūsų.

(2) Mes labai kruopščiai pasirinkome paslaugų teikėją „Inova“. Tada mes įgaliojome paslaugų teikėją pagal GDPR 28 straipsnio 3 skirsnį ir ateityje paslaugų teikėją planuotai ir neplanuotai stebėsime. Paslaugų teikėjas tvarko jūsų duomenis išskirtinai laikydamasis mūsų nurodymų.

(3) Daugiau informacijos žr. mūsų privatumo politiką pareiškėjams, darbuotojams, klientams, tiekėjams, renginių dalyviams.

Kaip mes naudojame programinės įrangos pasiūlymus iš IQVIA (Nexxus, OneKey) ein?

(1) Mes naudojame IQVIA CRM sistemą. Pasalugos teikėjas yra IQVIA Information Solutions GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, House B, 1020 Viena, Austrija. Daugiau informacijos apie duomenų apsaugą, kurią vykdo šis paslaugų teikėjas žr. https://www.iqvia.com/about-us/privacy ir https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Mes kruopščiai pasirinkome ir auditavome šį paslaugų teikėją. Tada mes įgaliojome paslaugų teikėją pagal GDPR 28 straipsnio 3 skirsnį ir ateityje paslaugų teikėją planuotai ir neplanuotai stebėsime. Paslaugų teikėjas tvarko jūsų duomenis išskirtinai laikydamasis mūsų nurodymų.

(3) Be kitų dalykų, IQVIA yra CRM sistema, trumpai CRM, t. y., programinė įranga, skirta santykių su klientais įdiegimui ir valdymui. Daugiau informacijos žr. mūsų privatumo politiką pareiškėjams, darbuotojams, klientams, tiekėjams, renginių dalyviams.

Kaip mes užtikriname pakankamą duomenų saugumą?

Kad užtikrintumėm duomenų saugumą, ypač kad apsaugotumėm jūsų asmens duomenis nuo rizikos duomenis perduodant ir nuo galimybės juos sužinoti trečiosioms šalims, mes naudojame šiuolaikines technines priemones. Šios priemonės yra pritaikomos prie šiuolaikinio technikos lygio.

Kokios yra jūsų teisės?

Kalbant apie duomenų privatumą jūs turite įvairių teisių. Tačiau šios teisės gali priklausyti nuo sąlygų, kurių mes primygtinai reikalausime. Kalbant išsamiau, jūs turite tokias teises:

– Duomenų subjekto teisė susipažinti su duomenimis (GDPR 15 straipsnis):

Remiantis GDPR 15 straipsniu jūs turite teisę bet kada nemokamai gauti informaciją apie mūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis. Paprašyti mes išsiųsime jums šią informaciją elektronine forma arba kaip kopiją.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (GDPR 16 straipsnis):

Remiantis GDPR 16 straipsniu jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištaisytumėm tvarkomus klaidingus asmens duomenis.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis (GDPR 17 straipsnis):

Remiantis GDPR 17 straipsniu jūs turite teisę reikalauti, kad mes nedelsdami ištrintumėm jūsų asmens duomenis. Jūs galite reikalauti ištrinti jūsų asmens duomenis, jeigu, be kita ko, jie daugiau nereikalingi tiems tikslams, kuriems buvo renkami ar tvarkomi, jeigu jūs atšaukėte bet kokį duotą sutikimą ir nėra jokio taikytino teisinio pagrindo, jeigu jūs neleidote tvarkyti, tvarkymui nėra jokių svarbių teisinių priežasčių arba duomenų tvarkymas yra neteisėtas.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą (GDPR 18 straipsnis):

Jūs turite teisę reikalauti riboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, jeigu tenkinamos GDPR 18 straipsnio nuostatos.

Teisė į duomenų perkeliamumą (GDPR 20 straipsnis):

Ši teisė egzistuoja, jei duomenys buvo tvarkomi gavus jūsų sutikimą arba jis buvo būtinas sutarties vykdymui.

Teisė nesutikti (GDPR 21 straipsnis):

Remiantis GDPR 21 straipsniu jūs turite teisę bet kada nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi dėl konkrečioje situacijoje kylančių priežasčių. Tada mes jūsų asmens duomenų daugiau netvarkysime, nebent galėsime pateikti įtikinamų ir teisėtų priežasčių pateisinančių tvarkymą, kurios bus svarbesnės už jūsų interesus, teises ir laisves arba toks duomenų tvarkymas bus naudojamas įrodyti, pareikšti arba ginti teisinius ieškinius.

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai (GDPR 77 straipsnis):

Be to, vadovaujantis GDPR 77 straipsniu, jūs turite teisę apskųsti mus už mus atsakingai priežiūros institucijai.

Kontaktinė informacija užklausoms

Užklausoms dėl informacijos, ištaisymo ar ištrynimo prašome naudotis kontaktine informacija, pateikiama skyriuje „Kas mes esame?“.