Pracownicy służby zdrowia
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do szczególnych informacji i usług

Kim jesteśmy?

„Administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W odniesieniu do przetwarzania Twoich danych podczas korzystania z tej witryny, jesteśmy administratorem w rozumieniu RODO:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG

Wilhelminenstr. 91/ II f
1160 Wiedeń , Austria
Zarząd: dr Rudolf Widmann, mgr Andreas Steiner, dr Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Faks: +43 10 503 72 44 5

e-mail: office@aoporphan.com

Wyznaczyliśmy również następującego inspektora ochrony danych zgodnie z art. 37 ust. 4 RODO:
Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Wiedeń, Austria
e-mail: data-protection@aoporphan.com

Co dzieje się, gdy witryna jest wykorzystywana wyłącznie w celach informacyjnych?

(1) Jeżeli korzystasz z naszej witryny w celach czysto informacyjnych, tj. nie rejestrujesz się jako użytkownik ani nie przekazujesz informacji w inny sposób, zbieramy od Ciebie następujące dane:

  • adres IP, zanonimizowany skrótem
  • Data i godzina żądania
  • Różnica stref czasowych w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
  • Treść żądania (konkretna strona)
  • Status dostępu/kod statusu HTTP
  • Ilość danych przesłanych w każdym przypadku
  • Witryna internetowa, z której pochodzi żądanie
  • Przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki.

Otrzymujemy te dane za pośrednictwem plików cookie i bezpośrednio z przeglądarki.

(2) Celem tego przetwarzania jest dostęp do naszej witryny internetowej, a także ocena statystyczna.

(3) Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Cele wymienione powyżej na podstawie ust. 2 leżą w naszym interesie gospodarczym. W celu zapoznania się z zakresem, w jakim korzystamy z plików cookie, odsyłamy do naszych wyjaśnień w części „Jak wykorzystujemy pliki cookie na tej witrynie”, szczególnie w odniesieniu do maksymalnego okresu przechowywania.

(4) Nie ma prawnego obowiązku przetwarzania tych danych.

 

Co dzieje się podczas rejestracji i korzystania ze strefy logowania?

(1) Nasza witryna internetowa zawiera również strefę logowania, korzystanie z której jest zarezerwowane dla pracowników służby zdrowia, która w Austrii obejmuje lekarzy, farmaceutów i personel pielęgniarski, ponieważ zgodnie z ustawą o produktach leczniczych (AMG) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji na temat leki na receptę oraz informacji medycznych dostępnych wyłącznie dla pracowników służby zdrowia i tylko w obszarze chronionym hasłem. Jeżeli rejestrujesz się jako pracownik służby zdrowia w strefie logowania, zbieramy dane, które podajesz podczas procesu rejestracji.

(2) Celem tego przetwarzania jest wypełnienie naszego prawnego obowiązku dostarczenia wyżej wymienionych informacji. Podstawą prawną jest zatem art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Dane przechowujemy tak długo, jak długo pozostajesz zarejestrowany.

 

Co się stanie, gdy aplikujesz za pośrednictwem naszej witryny internetowej?

(1) Nasza witryna internetowa zawiera również sekcję „Kariera”, w której możesz odpowiadać na zamieszczone tutaj oferty pracy, jeżeli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie.

(2) W tym obszarze naszej witryny korzystamy z narzędzia rekrutacyjnego „jobbase.io”, oferowanego przez Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Wiedeń, Austria (https://prescreen.io/de/). Starannie wybraliśmy tego dostawcę i zawarliśmy umowę o przetwarzaniu danych z Prescreen International GmbH zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO. Szczegóły ram prawnych i technicznych można również znaleźć pod adresem https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

(3) W przypadku wszystkich zgłoszeń otrzymanych za pomocą tego narzędzia rekrutacyjnego, ale także za pośrednictwem innych kanałów, odsyłamy do naszej polityki prywatności dla aplikujących.

Jak korzystamy z Matomo?

(1) Ta witryna korzysta z usługi Matomo w celu analizy i regularnego ulepszania funkcjonowania naszej witryny. Uzyskane statystyki pozwalają nam ulepszać naszą ofertę, aby była bardziej interesująca dla Ciebie jako użytkownika. Na potrzeby tej analizy pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Przechowujemy zebrane w ten sposób informacje za pomocą tzw. „self-hostingu” wyłącznie na naszych serwerach, aby nie dochodziło do dalszej wymiany danych. Możesz zakończyć ocenę, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając ich przechowywaniu. Zwracamy uwagę, że jeżeli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z tej witryny w pełnym zakresie. Przechowywanie plików cookie można zablokować w ustawieniach w przeglądarce. Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych są dostępne na stronie http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) Podstawą prawną przetwarzania opisanego w ust. 1 jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach. Jeżeli chcesz dezaktywować te pliki cookie, kliknij TUTAJ. W razie potrzeby możesz również zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio dostosowując Twoją przeglądarkę. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

(3) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(4) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

Gdzie i jak prowadzimy witryny firmowe w sieciach społecznościowych (mediach społecznościowych)?

(1) Obecnie utrzymujemy witryny firmowe w następujących sieciach społecznościowych:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Na tej witrynie umieściliśmy linki do stron naszej firmy.

(2) Nie mamy wpływu na zbierane dane i procedury przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu zbierania danych, celów przetwarzania i okresów ich przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania zbieranych danych przez poszczególnych dostawców usług.

(3) Jeżeli korzystasz z witryn internetowych naszej firmy, możliwe, że dany dostawca zapisze zebrane dane na Twój temat jako profile użytkowników i wykorzysta je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o konkretne potrzeby. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników. W tym celu musisz skontaktować się z danym dostawcą usług.

(4) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez danego dostawcę usług można znaleźć w jego polityce prywatności. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i ustawień w celu ochrony Twojej prywatności.

(5) Jeżeli sam prowadzisz profil w tych sieciach społecznościowych, podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona danemu dostawcy usług sieci społecznościowej. We wszystkich pozostałych przypadkach podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym Twoje dane mogą być przetwarzane jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Nasz interes gospodarczy obejmuje odnośniki do stron naszej firmy, kiedy klikasz w odnośniki niezależnie i dobrowolnie. W przeciwnym razie dostawcy odpowiednich sieci społecznościowych są odpowiedzialni, a szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w ust. 6.

(6) Dodatkowe uwagi:

a)       Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Jeżeli i w zakresie, w jakim analizujemy interakcje odwiedzających w ramach witryny naszej firmy, ponosimy wspólną odpowiedzialność z Facebookiem w tym względzie, na podstawie przepisów o ochronie danych. Jest to zgodne z art. 26 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Jeżeli i w zakresie, w jakim zlecamy Facebookowi przetwarzanie dla nas danych w innych celach, jesteśmy klientami w rozumieniu art. 28 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php. Przetwarzanie danych nie wyklucza również fakt, że Facebook może przetwarzać dane poza Unią Europejską. Wynika to z faktu, że Facebook działa w ramach Privacy Shield, dlatego w tym względzie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy. Polityka prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

 

b)       Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA. Jeżeli i w zakresie, w jakim analizujemy interakcje odwiedzających w ramach witryny naszej firmy, ponosimy wspólną odpowiedzialność z Twitterem za ochronę danych w tym względzie, zgodne z art. 26 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Jeżeli i w zakresie, w jakim zlecamy Twitterowi przetwarzanie dla nas danych w innych celach, jesteśmy klientami w rozumieniu art. 28 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. Takie przetwarzanie danych nie zapobiega przetwarzaniu danych przez Twittera poza Unią Europejską. Wynika to z faktu, że Twitter działa w ramach Privacy Shield, dlatego w tym względzie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy. Polityka prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: https://twitter.com/privacy.

c)        Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburg, Niemcy. Oświadczenie o ochronie prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: http://www.xing.com/privacy.

d)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Jeżeli i w zakresie, w jakim analizujemy interakcje odwiedzających w ramach witryny naszej firmy, ponosimy wspólną odpowiedzialność z LinkedIn za ochronę danych w tym względzie, zgodne z art. 26 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Jeżeli i w zakresie, w jakim zlecamy LinkedIn przetwarzanie dla nas danych w innych celach, jesteśmy klientami w rozumieniu art. 28 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/dpa. Takie przetwarzanie danych nie zapobiega przetwarzaniu danych przez LinkedIn poza Unią Europejską. LinkedIn działa w ramach Privacy Shield, dlatego art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy. Polityka prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z Map Google?

(1) Na tej witrynie korzystamy z oferty Map Google (Google Maps). Pozwala nam to wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na witrynie i umożliwia użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji mapy.

(2) Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, Google otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w ust. 3. Jest to niezależne od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy takie konto nie istnieje. Jeżeli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z Google, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o konkretne potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklam opartych na określonych potrzebach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej witrynie. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników. W tym celu musisz skontaktować się z Google.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez dostawcę wtyczki można znaleźć w jego polityce prywatności. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw w tym zakresie i opcji ustawień w celu ochrony Twojej prywatności. http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i działa zgodnie z EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(5) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(6) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z filmów na YouTube?

(1) Zintegrowaliśmy filmy z YouTube w ramach naszej oferty online, które znajdują się na http://www.YouTube.com i mogą być odtwarzane bezpośrednio z naszej witryny. Wszystkie te filmy są zintegrowane w „rozszerzonym trybie ochrony danych”, co oznacza, że żadne dane o tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeżeli nie odtwarzasz tych filmów. Dane wymienione w ust. 2 zostaną przesłane tylko w przypadku odtwarzania tych filmów. Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

(2) Kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową, YouTube otrzymuje informację, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny. Ponadto przekazywane są dane, o których mowa w ust. 3. Jest to niezależne od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego jesteś zalogowany, czy takie konto nie istnieje. Jeżeli jesteś zalogowany w Google, Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeżeli nie chcesz, aby Twój profil był powiązany z YouTube, musisz się wylogować przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje Twoje dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku lub projektowania swojej strony internetowej w oparciu o konkretne potrzeby. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklam opartych na określonych potrzebach i poinformowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Twoich działaniach na naszej witrynie. Masz prawo sprzeciwić się utworzeniu tych profili użytkowników. W tym celu musisz skontaktować się z YouTube.

(3) Więcej informacji na temat celu i zakresu zbierania danych i ich przetwarzania przez YouTube można znaleźć w jego polityce prywatności. Znajdziesz tam również dodatkowe informacje na temat swoich praw i ustawień w celu ochrony Twojej prywatności: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google przetwarza również Twoje dane osobowe w USA i działa zgodnie z EU-US Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Prowadzimy również witrynę internetową firmy u tego dostawcy. Jeżeli wchodzisz w interakcję z tą witryną firmy, możliwe, że ten dostawca może przetwarzać Twoje dane w sposób opisany w poprzednich ustępach.

(6) Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(7) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(8) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z Google Ads?

(1) Korzystamy z usługi Google Ads, aby zwracać na nas uwagę na zewnętrznych stronach internetowych lub dostarczać informacji na odpowiednie tematy za pomocą mediów reklamowych i informacyjnych (tzw. Google Ads). Dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, USA. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych lub informacyjnych możemy ustalić, na ile skuteczne są poszczególne działania (reklamowe). W ten sposób dążymy do wyświetlania reklam lub dostarczania interesujących Cię informacji, aby nasza witryna była dla Ciebie bardziej interesująca i aby obliczyć realne kosztów reklamy i informacji.

(2) Te materiały reklamowe i informacyjne są dostarczane przez Google za pośrednictwem tzw. serwerów reklam „Ad Servers”. W tym celu używamy plików cookie serwera reklam, które pozwalają nam dokonać pomiaru niektórych parametrów dotyczących skuteczności, takich jak wyświetlanie reklam lub kliknięcia przez użytkowników. Jeżeli wejdziesz na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Google, Google Ads zapisze pliki cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie wygasają zwykle po 30 dniach i nie mają na celu osobistej identyfikacji użytkownika. W przypadku takich plików cookie unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne w przypadku konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analizy.

(3) Te pliki cookie umożliwiają Google rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta reklamowego, a pliki cookie przechowywane na jego komputerze nie wygasły, Google i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Do każdego klienta AdSense przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny internetowe klientów reklamowych. Nasza firma nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych i informacyjnych. Otrzymujemy od Google tylko oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy określać użytkowników na podstawie tych informacji.

(4) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Google. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tych narzędzi, dlatego przekazujemy Ci poniższe informacje zgodnie z naszym stanem wiedzy: Za pomocą integracji Google Ads, Google otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny lub kliknął na naszą reklamę. Jeżeli jesteś zarejestrowany w usłudze Google, Google może przypisać wizytę do twojego konta. Nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub nie zalogowałeś się w Google, istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP.

(5) Możesz zapobiec uczestnictwu w tym procesie śledzenia na wiele sposobów: a) odpowiednio zmieniając ustawienia przeglądarki, w szczególności wyłączając pliki cookie stron trzecich, co uniemożliwi Ci otrzymywanie reklam od stron trzecich; b) poprzez wyłączenie plików cookie w celach śledzenia konwersji, zmieniając ustawienia przeglądarki tak, aby blokowała pliki cookie z domeny „www.googleadservices.com” (https://www.google.de/settings/ads), przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; c) poprzez wyłączenie opartych personalizowanych reklam od dostawców, którzy biorą udział w kampanii „About Ads” (http://www.aboutads.info/choices), przy czym ustawienie to zostanie usunięte po usunięciu plików cookie; d) poprzez trwałe wyłączenie tej opcji w przeglądarce Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome pod linkiem http://www.google.com/settings/ads/plugin. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

(6) Więcej informacji na temat ochrony danych w Google można znaleźć pod adresami: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy oraz https://services.google.com/sitestats/de.html. Możesz także odwiedzić witrynę Network Advertising Initiative (NAI) pod adresem http://www.networkadvertising.org. Google zgłosiło się do programu UE-USA Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(7) Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(8) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(9) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z Facebook Ads?

(1) Korzystamy z usług Facebook Ads, aby zwrócić na nas uwagę na Facebooku za pomocą mediów reklamowych i informacyjnych (tzw. Facebook Ads) lub dostarczyć informacji na konkretne tematy. Dostawcą usług jest Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. W odniesieniu do danych z kampanii reklamowych lub informacyjnych możemy ustalić, na ile skuteczne są poszczególne działania (reklamowe). W ten sposób dążymy do wyświetlania reklam lub dostarczania interesujących Cię informacji, aby nasza witryna była dla Ciebie bardziej interesująca i aby obliczyć realne kosztów reklamy i informacji.

(2) Te materiały reklamowe i informacyjne są dostarczane za pośrednictwem Facebooka. Jeżeli wejdziesz na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy Facebook, Facebook Ads zapisze pliki cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie nie mają na celu osobistej identyfikacji użytkownika. W przypadku takich plików cookie unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne w przypadku konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analizy. Te pliki cookie umożliwiają Facebookowi rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta reklamowego, a pliki cookie przechowywane na jego komputerze nie wygasły, Facebook i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Do każdego klienta reklamowego przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny internetowe klientów reklamowych. Nasza firma nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych i informacyjnych. Otrzymujemy od Facebooka tylko oceny statystyczne. Na podstawie tych ocen możemy określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy określać użytkowników na podstawie tych informacji.

(3) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem Facebooka. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Facebooka za pomocą tych narzędzi, dlatego przekazujemy Ci poniższe informacje zgodnie z naszym stanem wiedzy: Za pomocą integracji Facebook Ads, Facebook otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią część naszej witryny lub kliknął na naszą reklamę. Jeżeli jesteś zarejestrowany w usłudze Facebook, Facebook może przypisać wizytę do twojego konta. Nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub nie zalogowałeś się w Facebooku, istnieje możliwość, że dostawca pozna i zapisze Twój adres IP.

(5) Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) wprowadzając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, w szczególności poprzez blokowanie plików cookie od stron trzecich, tak aby nie otrzymywać reklam stron trzecich; b) dezaktywując pliki cookie w celach śledzenia konwersji. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

(6) W zakresie, w jakim zlecamy Facebookowi przetwarzanie dla nas danych w tym kontekście, jesteśmy klientami w rozumieniu art. 28 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć pod tym adresem: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Takie przetwarzanie danych nie zapobiega przetwarzaniu danych przez Facebooka poza Unią Europejską. Wynika to z faktu, że Facebook działa w ramach Privacy Shield, dlatego w tym względzie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy. Polityka prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(8) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(9) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z LinkedIn Ads?

(1) Korzystamy z usługi LinkedIn Ads, aby zwracać na nas uwagę na lub dostarczać informacji na odpowiednie tematy za pomocą mediów reklamowych i informacyjnych (tzw. LinkedIn Ads) na LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043. Możemy określić skuteczność poszczególnych działań (reklamowych) w stosunku do danych z kampanii reklamowych lub informacyjnych. W ten sposób dążymy do wyświetlania reklam lub dostarczania interesujących Cię informacji, aby nasza witryna była dla Ciebie bardziej interesująca i aby obliczyć realne kosztów reklamy i informacji.

(2) Te materiały reklamowe i informacyjne są dostarczane za przez LinkedIn. Jeżeli wejdziesz na naszą witrynę za pośrednictwem reklamy LinkedIn, LinkedIn Ads zapisze pliki cookie na Twoim komputerze. Te pliki cookie nie mają na celu osobistej identyfikacji użytkownika. Z reguły, dla takich plików cookie, unikalny identyfikator cookie, liczba wyświetleń reklamy (częstotliwość), ostatnie wyświetlenie (istotne w przypadku konwersji po wyświetleniu) i informacje o rezygnacji (oznaczające, że użytkownik nie chce być adresowany) są zwykle przechowywane jako wartości analizy. Te pliki cookie umożliwiają LinkedIn rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej. Jeżeli użytkownik odwiedza określone strony witryny klienta reklamowego, a pliki cookie przechowywane na jego komputerze nie wygasły, LinkedIn i klient mogą rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na daną stronę. Do każdego klienta reklamowego przypisany jest inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny internetowe klientów reklamowych. Nasza firma nie zbiera i nie przetwarza żadnych danych osobowych w ramach wyżej wymienionych działań reklamowych i informacyjnych. Otrzymujemy od LinkedIn tylko oceny statystyczne. Oceny te pozwalają nam określić, które z zastosowanych działań reklamowych są szczególnie skuteczne. Nie otrzymujemy żadnych dalszych danych z wykorzystania materiałów reklamowych, w szczególności nie możemy określać użytkowników na podstawie tych informacji.

(3) Dzięki zastosowanym narzędziom marketingowym Twoja przeglądarka automatycznie nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerem LinkedIn. Nie mamy wpływu na zakres i dalsze wykorzystanie danych zbieranych przez Google za pomocą tych narzędzi, dlatego przekazujemy Ci poniższe informacje zgodnie z naszym stanem wiedzy: Za pomocą integracji LinkedIn Ads, LinkedIn otrzymuje informacje, że użytkownik wywołał odpowiednią podstronę naszej witryny lub kliknął na naszą reklamę. Jeżeli jesteś zarejestrowany w usłudze LinkedIn, LinkedIn może przypisać wizytę do twojego konta. Nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany lub nie zalogowałeś się w LinkedIn, istnieje możliwość, że dostawca pozyska i zapisze Twój adres IP.

(5) Możesz uniemożliwić udział w tym procesie śledzenia na różne sposoby: a) odpowiednio zmieniając ustawienia w przeglądarce, w szczególności poprzez blokowanie plików cookie od stron trzecich; b) dezaktywując pliki cookie w celach śledzenia konwersji. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej oferty.

(6) Jeżeli zlecamy LinkedIn przetwarzanie dla nas danych w tym kontekście, jesteśmy klientami w rozumieniu art. 28 RODO. Odpowiednią umowę można znaleźć tutaj: https://legal.linkedin.com/dpa. Przetwarzanie danych nie wyklucza również fakt, że Facebook może przetwarzać dane poza Unią Europejską. LinkedIn działa w ramach Privacy Shield, dlatego art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy. Polityka prywatności tego dostawcy znajduje się pod tym adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Po cofnięciu Twojej zgody, niezwłocznie usuniemy dane. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(8) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(9) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak wykorzystujemy pliki cookie na tej witrynie?

(1) Kiedy korzystasz z tej witryny, pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym, przypisane do używanej przeglądarki, za pośrednictwem których otrzymujemy określone informacje. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na Twój komputer. Ich jedynym celem jest bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza obecność w sieci.

(2) Używamy tymczasowych plików cookie. Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Dotyczy to w szczególności plików sesyjnych. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego do wspólnej sesji można przypisać różne żądania z przeglądarki użytkownika. Umożliwia to rozpoznanie komputera, gdy użytkownik powróci na naszą witrynę internetową. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych może odbywać się bez zgody osoby, której dane dotyczą, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Cele wymienione w ust. 2 leżą w naszym interesie gospodarczym.

(3) Do pewnego stopnia używamy również stałych plików cookie. Stałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od danego pliku. Podstawą prawną jest Twoja zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. a) RODO, udzielona za pośrednictwem naszego banneru plików cookie, którą możesz cofnąć, w szczególności poprzez dezaktywację w banerze plików cookie. Jeżeli nie cofniesz zgody, usuniemy dane najpóźniej po 14 miesiącach.

(4) Podstawą prawną przetwarzania przeprowadzonego w celu uzyskania zgody na podstawie ust. 3 jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO. Zgodnie z tym postanowieniem możemy przetwarzać Twoje dane, jeżeli jest to konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Obowiązek prawny, któremu podlegamy, wynika z art. 7 ust. 1 RODO lub art. 5 ust. 1 RODO. Zgodnie z tymi postanowieniami jesteśmy prawnie zobowiązani do udokumentowania uzyskania zgody. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zbieramy Twoje dane do celów weryfikacji. Przechowujemy dane tak długo, jak jest to konieczne do celów weryfikacji. Jeżeli potwierdzisz swoją zgodę, okres przechowywania danych kończy się dopiero po jej cofnięciu, a także po okresie przedawnienia jakichkolwiek roszczeń cywilnoprawnych.

(5) Z wyjątkiem przypadków powołania się na art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. c) RODO, nie ma prawnego obowiązku przetwarzania danych.

 

Jak korzystamy z Adobe Typekit?

(1) Na naszej witrynie używamy zewnętrznych czcionek przy użyciu Adobe Typekit. Jest to usługa Typekit świadczona przez Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue San Jose, Kalifornia 95110-2704, USA. Ogólne informacje na temat praktyk w zakresie przetwarzania danych przez tego dostawcę usług można znaleźć w oświadczeniu o ochronie prywatności Adobe pod adresem https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html (Adobe). Kiedy korzystasz z naszej witryny, przeglądarka pobiera wymagane czcionki bezpośrednio z Adobe, aby mogły być poprawnie wyświetlane na Twoim urządzeniu. W wyniku połączenia się z Adobe, Adobe będzie wiedział, że Twój adres IP jest używany do uzyskania dostępu do naszej witryny. Dostawca usług oświadcza, że nie umieszcza ani nie wykorzystuje plików cookie na stronach internetowych w celu oferowania czcionek. Pod adresem https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit) można znaleźć szczegółowe informacje o tym, jakie informacje są zbierane, w jaki sposób są wykorzystywane oraz czy i komu dostawca usług udostępnia informacje w związku z korzystaniem z Adobe Typekit. Dostawca tej usług może być zlokalizowany poza UE. Wynika to z faktu, że dostawca ten działa w ramach Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), dlatego w tym względzie art. 45 RODO w połączeniu z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. uzasadnia korzystanie z usług tego dostawcy.

(2) Celem przetwarzania jest umożliwienie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia naszych usług, w szczególności w celu zapewnienia jednolitego kroju pisma na naszej witrynie.

(3) Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 akapit 1 lit. f) RODO, a interes z naszej strony wynika z celu opisanego w ust. 2. Twoje interesy są chronione za pomocą środków opisanych w ust. 1 oraz twoich ogólnych praw wymienionych poniżej.

 

Jak korzystamy z oprogramowania Inova?

(1) Używamy narzędzia „Inova”. Dostawcą jest Inova Software SA (INOVA), 50, cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Francja. Więcej informacji na temat ochrony danych u tego dostawcy można uzyskać pod adresami https://www.inova-software.com/security-and-performance/ i https://www.inova-software.com/privacy/. Używamy tego narzędzia do obsługi punktów kontaktowych, komunikacji oraz, w stosownych przypadkach, relacji biznesowych między nami a użytkownikiem.

(2) Starannie wybraliśmy dostawcę Inova. Następnie zleciliśmy mu usługi zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO i będziemy nadal sprawdzać go w przyszłości na zasadzie ad hoc. Dostawca przetwarza Twoje dane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji.

(3) Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności dla aplikujących / pracowników / klientów / dostawców / uczestników wydarzeń.

 

Jak korzystamy z ofert oprogramowania IQVIA (Nexxus, OneKey)?

(1) Korzystamy z systemu CRM firmy IQVIA. Dostawcą jest IQVIA Information Solutions GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, House B, 1020 Wiedeń, Austria. Więcej informacji na temat ochrony danych u tego dostawcy można znaleźć pod adresami https://www.iqvia.com/about-us/privacy i https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Starannie wybraliśmy i skontrolowaliśmy tego dostawcę. Następnie zleciliśmy mu usługi zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO i będziemy nadal sprawdzać go w przyszłości na zasadzie ad hoc. Dostawca ten przetwarza Twoje dane wyłącznie na podstawie naszych instrukcji.

(3) IQVIA to między innymi system CRM, tj. oprogramowanie do wdrażania i realizacji zarządzania relacjami z klientami, w skrócie CRM. Szczegółowe informacje można znaleźć w naszej polityce prywatności dla aplikujących / pracowników / klientów / dostawców / uczestników wydarzeń.

 

Jak gwarantujemy wystarczające bezpieczeństwo danych?

Posiadamy nowoczesne środki techniczne, mające na celu zapewnienia bezpieczeństwa danych, w szczególności ochronę danych osobowych przed ryzykiem podczas transmisji danych oraz przed uzyskaniem wiedzy o nich przez osoby trzecie. Środki te są zawsze dostosowane do aktualnego stanu techniki.

 

Jakie masz prawa?

Masz różne prawa w zakresie prywatności danych. Prawa te mogą jednak podlegać warunkom, na które będziemy nalegać. Posiadasz następujące prawa:

- Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO):

Zgodnie z art.15 RODO masz prawo do otrzymywania informacji o przetwarzanych przez nas danych osobowych, które Ciebie dotyczą, w dowolnym momencie i bezpłatnie. Prześlemy Ci te informacje w formie elektronicznej lub jako kopię na żądanie.

- Prawo do sprostowania danych (art.16 RODO):

Zgodnie z art.16 RODO możesz żądać, abyśmy dokonali sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe.

- Prawo do usunięcia danych (art.17 RODO):

Zgodnie z warunkami art. 17 RODO możesz zażądać od nas natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które Ciebie dotyczą. Możesz zażądać usunięcia Twoich danych osobowych m.in. w następujących przypadkach: kiedy nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub przetwarzane, jeżeli cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, jeżeli wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

- Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

Masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli zostaną spełnione warunki określone w art.18 RODO.

- Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

Prawo to ma zastosowanie, jeżeli przetwarzanie danych przeprowadzono na podstawie Twojej zgody lub było konieczne do wykonania umowy.

- Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

Zgodnie z art. 21 RODO masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które Ciebie dotyczą, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

- Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

Ponadto masz prawo złożyć na nas skargę do odpowiedniego organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO.

Dane kontaktowe

W przypadku wniosków o informacje, sprostowanie lub usunięcie danych, proszę skorzystać z danych kontaktowych wymienionych powyżej w części „Kim jesteśmy?”.