Pracownicy służby zdrowia
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do szczególnych informacji i usług

Dlaczego wymagana jest rejestracja?

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, tj. z późn. zm.) jesteśmy zobowiązani do przekazywania informacji o produktach leczniczych wydawanych na receptę wyłącznie osobom uprawnionym do wystawiania recept lub osobom prowadzącym obrót produktami leczniczymi, stosując politykę ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.

W Polsce do takich osób zaliczają się lekarze,  felczerzy, pielęgniarki i położne, które nabyły prawo do wystawiania recept, oraz farmaceuci i inne osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi.

W części dostępnej dla zarejestrowanych użytkowników znajdują się broszury oraz materiały edukacyjne dotyczące chorób i produktów leczniczych, nowe doniesienia naukowe, aktualne badania naukowe, wykłady oraz dyskusje prowadzone przez międzynarodowych ekspertów, itp.

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do zawartości strony.