Pracownicy służby zdrowia
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do szczególnych informacji i usług
Jaroslaw Marcoll Country Manager Poland

“AOP Orphan koncentruje się na potrzebach najbardziej pokrzywdzonych i niejednokrotnie zapomnianych grup chorych, pacjentów z chorobami rzadkimi. AOP Orphan nie tylko zapewnia im dostęp do programów leczenia chorób rzadkich, ale również wspomaga własnymi kompetencjami cały proces leczenia.”

Jacek Kalinowski Marketing & Field Force Manager

“Naszym przywilejem jest możliwość współpracy z wybitnymi specjalistami i wspomaganie ich, na miarę naszych możliwości, w niesieniu pomocy chorym dotkniętym chorobami rzadkimi.”

Fakty i liczby 

Firma AOP Orphan jest w pełni zaangażowana w rozwój farmaceutyczny i kliniczny oraz komercjalizację leków już od ponad 20 lat.

Motywacją naszego zespołu w AOP Orphan jest pomoc pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie. Osiągamy to współpracując z interesariuszami polskiego systemu opieki zdrowotnej. Partnerstwa w branży farmaceutycznej oraz w dziedzinie opieki zdrowotnej mają kluczowe znaczenie dla znalezienia i dostarczenia rozwiązań dla pacjentów, zwłaszcza w leczeniu chorób rzadkich.

Polska zajmuje szczególną pozycję wśród wielu krajów, w których AOP Orphan ma swoje filie. Na tym rynku firma rozpoczęła swój rozwój w 2002 r. Tu również AOP Orphan ma jeden ze swoich największych lokalnych zespołów, zatrudniający około piętnastu pracowników w Dziale Marketingu i Sprzedaży oraz w Dziale Medycznym dla wszystkich trzech sekcji terapeutycznych. 
 

 

2mln
OSÓB
PACJENCI Z CHOROBAMI RZADKIMI W POLSCE
W Europie za rzadkie uznaje się choroby, które występują u mniej niż 5 osób na 10 000. Problem chorób rzadkich w Polsce dotyczy ponad 2 milionów obywateli.
DOSTĘPNE LECZENIE
W Polsce AOP Orphan oferuje siedem produktów.
7
produktów
3
OBSZARY
TRZY OBSZARY TERAPEUTYCZNE
AOP Orphan Poland oferuje produkty w trzech obszarach terapeutycznych: Hematoonkologii, Kardiologii i Pulmonologii oraz Neurologii i Zaburzeniach Metabolicznych.

Vision & Mission

Milestones