Profesioniști în Domeniul Sănătății
Vă rugăm să vă conectați pentru informații și servicii speciale

Cine suntem?

"Operatorul de date" este persoana fizică sau juridică, autoritatea, instituția sau un alt organism, care stabileşte individual sau în comun cu alte părţi scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal. În ceea ce privește prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la utilizarea acestui site web, compania noastră are calitatea de operator de date în sensul RGPD:

AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstr. 91/ II f
1160 Viena, Austria
Consiliu de administraţie: Dr. Rudolf Widmann, Mag. Andreas Steiner, Dr. Günther Krumpl
Tel.: + 43 1 503 72 44
Fax.: +43 10 503 72 44 5
e-mail: office@aoporphan.com

De asemenea, în conformitate cu articolul 37 alineatul 4 din RGPD, am desemnat şi un responsabil pentru protecția datelor:

Christian Zange, AOP Orphan Pharmaceuticals AG
Wilhelminenstraße 91/II f, 1160 Viena, Austria
e-mail: data-protection@aoporphan.com

Ce se întâmplă atunci când site-ul este utilizat în scopuri pur informative?

(1) În cazul în care, utilizați site-ul nostru web în scopuri pur informative, şi anume, nu vă înregistrați ca utilizator și nu transmiteți altfel informații, vom colecta de la dvs. următoarele date:

  • Adresa IP, anonimizată prin prescurtare
  • Data și ora interogării
  • Diferența de fus orar față de meridianul Greenwich (GMT)
  • Conținutul interogări (pagina specifică)
  • Stare acces/codul stare HTTP
  • Cantitatea de date transmise în fiecare caz
  • Site-ul web de la care provine interogarea
  • Browser-ul, sistemul de operare și interfața acestuia
  • Limba și versiunea browser-ului.

Primim aceste date prin modulele cookie și direct din browser-ul dvs.

(2) Scopul unei astfel de prelucrări este permiterea accesului la site-ul nostru web, precum și evaluarea statistică.

(3) Temeiul juridic pentru aceste acţiuni este articolul 6 alineatul 1, teza 1, litera f din RGPD, conform căruia prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi realizată fără acordul persoanei vizate, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Scopurile menționate mai sus la alineatul 2 sunt în interesul economic al companiei noastre. În ceea ce priveşte utilizarea modulelor cookie, vă rugăm să consultaţi secţiunea "Cum utilizăm modulele cookie pe acest site web", în special în ceea ce privește perioada maximă de stocare.

(4) Nu există nicio obligație legală de a prelucra aceste date.

Ce se întâmplă în timpul înregistrării și accesării paginii de autentificare de pe site?

(1) Site-ul nostru web include şi o pagină de autentificare, rezervată profesioniștilor din domeniul sănătății, categorie care în Austria include medici, farmaciști și personalul medical. Suntem obligați, în temeiul Legii medicamentelor (AMG), ca informațiile despre medicamentele eliberate pe bază de prescripție medicală, precum și informațiile medicale disponibile, să fie puse exclusiv la dispoziţia profesioniștilor din domeniul sănătății, numai prin accesarea unei pagini protejate prin parolă. În cazul în care vă înregistrați ca şi profesionist în domeniul sănătăţii pe pagina de autentificare, vom colecta datele pe care le furnizați în timpul procesului de înregistrare.

(2) Scopul prelucrării acestor date este să ne îndeplinim obligația legală de a furniza informațiile menționate mai sus. Prin urmare, temeiul juridic, în acest caz, este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Compania noastră va stoca astfel de date atâta timp cât sunteţi înregistrat pe site-ul nostru.

Ce se întâmplă atunci când aplicați pentru un job prin intermediul site-ului nostru?

(1) Site-ul nostru web include şi o secțiune denumită "Carieră", prin care, dacă sunteți interesat să lucrați pentru compania noastră, puteți aplica la ofertele de muncă publicate în acea secțiune.

(2) În această zonă a site-ului folosim instrumentul de recrutare "jobbase.io", un instrument oferit de Prescreen International GmbH, Mariahilfer Straße 17, 1060 Viena, Austria (https://prescreen.io/de/). Acest furnizor a fost selectat cu mare atenţie și am încheiat cu Prescreen International GmbH un acord de prelucrare a datelor, în conformitate cu articolul 28, alineatul 3 din RGPD. Pentru detalii suplimentare referitoare la cadrul juridic și tehnic puteţi consulta şi https://prescreen.io/de/features/infos-zur-integration/#rechtliche-aspekte-sicherheit.

(3) Toate aplicaţiile primite prin acest instrument de recrutare, dar și prin alte canale, se află sub incidenţa politicii noastre de confidențialitate pentru candidaţi.

Cum utilizăm serviciul Matomo?

(1) Acest site utilizează serviciul de analiză web Matomo pentru a analiza și îmbunătăți constant utilizarea site-ului nostru web. Statisticile obținute ne permit să ne îmbunătățim oferta și să o facem mai interesantă utilizatorilor. Pentru o astfel de analiză, modulele cookie sunt stocate pe computerul dvs. Stocăm informațiile colectate astfel prin intermediul așa-numitului serviciu de "self-hosting" exclusiv pe serverele noastre, astfel încât să nu mai existe şi alte schimburi de date suplimentare. Puteți încheia evaluarea prin ștergerea modulelor cookie existente și nepermiterea stocării modulelor cookie viitoare. În cazul nepermiterii stocării modulelor cookie, atragem atenţia asupra faptului că este posibil să nu puteți utiliza acest site web în întregime. Nepermiterea stocării modulelor cookie este posibilă prin intermediul setărilor din browser-ul dvs. Programul Matomo este un proiect open source. Pentru mai multe informații despre furnizorul terț cu privire la protecția datelor, accesaţi http://Matomo.org/privacy/policy.

(2) Temeiul juridic pentru prelucrarea descrisă la alineatul 1 este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni. În cazul în care doriți să dezactivați aceste module cookie, vă rugăm să faceți clic AICI. Dacă este necesar, puteți, de asemenea, să nu mai permiteţi stocarea de module cookie, ajustând setările browser-ului dvs. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenţia că, într-un astfel de caz, este posibil să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web.

(3) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(4) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Urmărirea renunțării

Puteți renunța la stocarea datelor prin Matomo activând în browser-ul dvs. că nu doriți să fiți incluși în nicio astfel de statistică („Nu urmăriți”). De asemenea, puteți renunța la a fi urmăriți de către Matomo Analytics de pe site-ul nostru web, făcând clic pe următorul link de mai jos. Va fi setat un modul cookie de renunțare, care împiedică colectarea datelor dvs. la viitoarele vizite pe acest site web. Vă rugăm să rețineți: Dacă ștergeți toate cookie-urile dvs. de pe terminalul / browserul dvs., aceasta are consecința că, de asemenea, cookie-ul de renunțare la Matomo va fi șters. Apoi, trebuie să reactivați renunțarea la următoarea vizită pe site-ul nostru web.

Pe ce reţele de socializare (social media) suntem prezenţi şi cum întreţinem acea prezenţă?

(1) În acest moment, suntem prezenţi pe următoarele rețele de socializare:

a) Facebook

b) Twitter

c) Xing

e) LinkedIn

d) YouTube

Acest site include şi linkuri către paginile noastre pe reţelele de socializare.

(2) Nu avem niciun fel de influență asupra datelor colectate și a procedurilor de prelucrare a datelor de acele reţele de socializare și nici nu cunoaştem amploarea colectării datelor, scopurile prelucrării și perioadele de stocare. De asemenea, nu avem informații cu privire la ştergerea datelor colectate de către furnizorul respectiv.

(3) În cazul în care accesați paginile companiei noastre pe reţelele de socializare, este posibil ca furnizorul respectiv să salveze datele colectate despre dvs. sub forma de profiluri de utilizator și să le utilizeze în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau proiectarea site-urilor acestora în funcţie de necesităţi. Aveți dreptul de a vă opune la crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a vă exercita acest drept de opoziţie trebuie să contactați furnizorul respectiv.

(4) Pentru mai multe informații cu privire la scopul, domeniul de colectare a datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul respectiv consultaţi politicile de confidențialitate ale acestor furnizori. De asemenea, în astfel de politici de confidenţialitate veți găsi informații suplimentare despre drepturile dvs. și setările pe care le puteţi face pentru a vă proteja confidențialitatea.

(5) În cazul în care v-aţi creat deja un profil pe aceste rețele de socializare, temeiul legal este consimțământul dvs., acordat furnizorului respectivei reţele de socializare, în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD. În toate celelalte cazuri, temeiul juridic este articolul 6 alineatul 1, teza 1, litera f din RGPD, conform căruia prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate fi realizată, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor noastre legitime sau ale unei terţe părţi, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil. Interesul nostru economic este de a interconecta paginile companiei de pe reţelele de socializare, iar dvs. faceți clic pe linkurile respective în mod independent și voluntar. Altfel, furnizorii respectivelor rețele de socializare sunt cei responsabili; a se vedea punctul 6 pentru mai multe detalii.

(6) Note suplimentare:

a)       Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SUA. Dacă și în măsura în care analizăm interacțiunile vizitatorilor cu site-ul companiei noastre, vom fi responsabili în mod solidar cu Facebook în ceea ce priveşte protecția datelor, în conformitate cu articolul 26 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Dacă și în măsura în care contractăm Facebook să prelucreze date ulterior în numele nostru, vom fi consideraţi clienţi în sensul articolului 28 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Palo Alto, California 94304, SUA; http://www.facebook.com/policy.php. De asemenea, prelucrarea datelor nu împiedică prelucrarea acestora de către Facebook în afara Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că Facebook este listată în cadrul PrivacyShield, astfel încât, în acest sens, articolul 45 din RGPD, coroborat cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016 justifică utilizarea acestui furnizor. Politica de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: https://www.facebook.com/policy.php.

b)       Twitter, Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, SUA. Dacă și în măsura în care analizăm interacțiunile vizitatorilor cu site-ul companiei noastre, vom fi responsabili în mod solidar cu Twitter în ceea ce priveşte protecţia datelor, în conformitate cu articolul 26 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://gdpr.twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html. Dacă și în măsura în care contractăm Twitter să prelucreze date ulterior în numele nostru, vom fi consideraţi clienţi în sensul articolului 28 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://gdpr.twitter.com/en/dpa.html. Prelucrarea datelor nu împiedică prelucrarea acestora de către Twitter în afara Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că Twitter este listată în cadrul PrivacyShield, astfel încât, în acest sens, articolul 45 din RGPD, coroborat cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016 justifică utilizarea acestui furnizor. Politica de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: https://twitter.com/privacy.

c)        Xing AG, Dammtorstaße 30, 20354 Hamburg, Germania. Declaraţia de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: http://www.xing.com/privacy.

d)       LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, SUA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Dacă și în măsura în care analizăm interacțiunile vizitatorilor cu site-ul companiei noastre, vom fi responsabili în mod solidar cu LinkedIn în ceea ce priveşte protecţia datelor, în conformitate cu articolul 26 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Dacă și în măsura în care contractăm LinkedIn să prelucreze date ulterior în numele nostru, vom fi consideraţi clienţi în sensul articolului 28 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://legal.linkedin.com/dpa. Prelucrarea datelor nu împiedică prelucrarea acestora de către Facebook în afara Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că LinkedIn este listată în cadrul PrivacyShield, astfel încât, în acest sens, articolul 45 din RGPD, coroborat cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016 justifică utilizarea acestui furnizor. Politica de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm Google Maps?

(1) Pe acest site web utilizăm serviciile Google Maps. Acest lucru ne permite să afișăm hărți interactive direct pe site-ul nostru, iar dvs. aveţi astfel posibilitatea de a utiliza funcția de hartă în mod convenabil.

(2) Vizitând site-ul web, Google primește informațiile apelate de pe subpagina corespunzătoare a site-ului web. Datele menționate la alineatul 3 vor fi transmise. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă există sau nu un cont de utilizator Google prin care sunteți autentificat. În cazul în care sunteţi autentificat cu contul dvs. Google, datele dvs. vor fi furnizate direct în contul dvs. Dacă nu doriți ca profilul dvs. să fie asociat cu Google, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul. Google stochează datele dvs. sub forma de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau proiectarea site-urilor proprii în funcţie de necesităţi. O astfel de evaluare este realizată, în special, (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) în scopul furnizării de publicitate bazată pe necesităţi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei de socializare despre activitățile dvs. pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune la crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a vă exercita acest drept de opoziţie trebuie să contactați Google în acest sens.

(3) Pentru mai multe informații cu privire la scopul, domeniul de colectare a datelor și prelucrarea acestora de către furnizorul plugin-ului respectiv, consultaţi politica de confidențialitate a furnizorului. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre drepturile dvs. și setările pe care le puteţi face pentru a vă proteja confidențialitatea: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De asemenea, Google prelucrează datele dvs. cu caracter personal în SUA și se supune cadrului Privacy Shield UE-SUA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(5) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(6) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm clipurile video de pe Youtube?

(1) Am integrat clipuri video de pe platforma YouTube în oferta noastră online; acestea sunt găzduite pe http://www.YouTube.com și pot fi redate direct de pe site-ul nostru web. Astfel de clipuri video sunt toate integrate în "modul extins de protecție a datelor", ceea ce înseamnă că nicio informație despre dvs. ca utilizator nu este transferată către YouTube, dacă nu rulaţi videoclipurile. Numai atunci când vizualizaţi clipurile respective, datele menționate la alineatul (2) vor fi transferate. Nu avem niciun fel de influență asupra acestui transfer de date.

(2) Vizitând site-ul web, Youtube primește informațiile apelate de pe subpagina corespunzătoare a site-ului web. Datele menționate la alineatul 3 vor fi transmise. Acest lucru se întâmplă indiferent dacă există sau nu un cont de utilizator Youtube prin care sunteți autentificat. În cazul în care sunteţi autentificat cu contul dvs. Google, datele dvs. vor fi furnizate direct în contul dvs. Dacă nu doriți ca profilul dvs. să fie asociat cu Youtube, trebuie să vă deconectați înainte de a activa butonul. Youtube stochează datele dvs. sub forma de profiluri de utilizator și le utilizează în scopuri de publicitate, cercetare de piață și/sau proiectarea site-urilor proprii în funcţie de necesităţi. O astfel de evaluare este realizată, în special, (chiar și pentru utilizatorii care nu sunt conectați) în scopul furnizării de publicitate bazată pe necesităţi și pentru a informa alți utilizatori ai rețelei de socializare despre activitățile dvs. pe site-ul nostru web. Aveți dreptul de a vă opune la crearea acestor profiluri de utilizator. Pentru a vă exercita acest drept de opoziţie trebuie să contactați Youtube în acest sens.

(3) Pentru mai multe informații cu privire la scopul, domeniul de colectare a datelor și prelucrarea acestora de către Youtube, consultaţi politica de confidențialitate a furnizorului. De asemenea, veți găsi informații suplimentare despre drepturile dvs. și setările pe care le puteţi face pentru a vă proteja confidențialitatea. https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. De asemenea, Google prelucrează datele dvs. cu caracter personal în SUA și se supune cadrului Privacy Shield UE-SUA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

(4) De asemenea, compania deţine o pagină dedicată pe platforma acestui furnizor. În cazul în care interacționați cu această pagina a companiei, este posibil ca furnizorul să vă prelucreze datele cu caracter personal menţionate mai sus.

(6) Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(7) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(8) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm GoogleAds?

(1) Compania noastră utilizează serviciul Google Ads pentru a ne promova pe site-uri web externe sau pentru a furniza informații despre subiecte relevante prin intermediul reclamelor și al mediilor informaționale (așa-numitele Google Ads). Furnizorul este Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, SUA. Pe baza datelor campaniilor de publicitate sau de informare, compania noastră poate stabili cât de reușite au fost măsurile individuale (publicitare). În acest fel, urmărim afișarea de reclame sau furnizarea de informații care prezintă interes pentru dvs., cu scopul de a ne face site-ul web mai interesant pentru dvs., dar şi de a calcula corect costurile de publicitate și informare.

(2) Aceste materiale publicitare și informaționale sunt livrate de Google prin intermediul așa-numitelor "servere publicitare". În acest scop, folosim modulele cookie de pe serverele publicitare, ceea ce ne permite să măsurăm anumiți parametri pentru cuantificarea succesului acestora, cum ar fi afișarea de reclame sau efectuarea de clicuri de către utilizatori. În cazul în care aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame Google, Google Ads va stoca un modul cookie pe computerul dvs. Aceste module cookie expiră, de obicei, după 30 de zile și nu sunt destinate identificării dvs. personale. Acest modul cookie colectează date, cum ar fi ID-ul unic al modulului cookie, numărul de afișări al reclamelor per poziţie (frecvență), ultima afişare (relevantă pentru conversiile post-vizualizare) și informațiile de excludere voluntară (indicând că utilizatorul nu mai dorește să fie abordat în acest scop), în scopuri de analiză.

(3) Aceste module cookie permit Google să vă recunoască browser-ul. În cazul în care un utilizator vizitează anumite pagini ale site-ului web al unui client de astfel de mesaje publicitare, iar modulul cookie stocat pe computerul său nu a expirat, Google și clientul pot recunoaște astfel că utilizatorul a făcut clic pe mesaj și a fost redirecționat către pagina respectivă. Fiecare client AdSense primeşte un modul cookie diferit. Modulurile cookie nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților de mesaje publicitare. Compania noastră nu colectează şi nu prelucrează date cu caracter personal prin metodele de publicitate și informare menționate anterior. Google ne transmite numai evaluări statistice. Pe baza acestor evaluări putem stabili care dintre măsurile de publicitate utilizate sunt mai eficiente. Nu primim date suplimentare privind utilizarea materialului publicitar şi, în special, nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

(4) Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Google. Nu avem niciun fel de influență asupra domeniului de aplicare și utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin aceste instrumente și, prin urmare, nu vă putem furniza mai multe informaţii în această privinţă. Prin integrarea Google Ads, Google primește informațiile pe care le-ați apelat în partea respectivă a site-ului nostru web. De asemenea, Google primeşte şi informaţiile aferente vizitării unui site prin intermediul unui mesaj publicitar de-al nostru pe care aţi făcut clic. În cazul în care aveţi cont pe vreun serviciu Google, Google poate atribui vizita efectuată contului dvs. Chiar şi în cazul în care nu aveţi cont sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorul să afle adresa dvs. IP și să o salveze.

(5) Puteți împiedica participarea dvs. la acest proces de urmărire în mai multe moduri: a) prin ajustarea setărilor browser-ului dvs., în special, prin dezactivarea modulelor cookie terțe, ceea ce va împiedica primirea de mesaje de la terți; b) prin dezactivarea din browser-ul dvs. a modulelor cookie utilizate pentru urmărirea conversiilor, având ca scop blocarea modulelor cookie ce provin din domeniul "www.googleadservices.com" (https://www.google.de/settings/ads), această setare fiind ștearsă atunci când ștergeți modulele cookie; c) prin dezactivarea mesajelor bazate pe interesele dvs. din partea furnizorilor care fac parte din campania de autoreglare (http://www.aboutads.info/choices), această setare fiind ștearsă atunci când ștergeți modulele cookie; d) prin dezactivarea permanentă a acestora în browser-ele Firefox, Internet Explorer sau Google Chrome, vizitând meniul http://www.google.com/settings/ads/plugin. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenţia că, într-un astfel de caz, este posibil să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web.

(6) Pentru mai multe informații suplimentare despre protecția datelor la Google, consultaţi următoarele linkuri: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy şi https://services.google.com/sitestats/de.html. În mod alternativ, puteți vizita site-ul web al Network Advertising Initiative (NAI) la http://www.networkadvertising.org. Google face parte din cadrul Privacy Shield UE-SUA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework)

(7) Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(8) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(9) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm FacebookAds?

(1) Compania noastră utilizează serviciul FacebookAds pentru a ne promova pe Facebook prin intermediul reclamelor și al mediilor informaționale (așa-numitele Facebook Ads) sau pentru a furniza informaţii cu privire la subiectele relevante. Furnizorul este Facebook Inc. 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, SUA. Pe baza datelor campaniilor de publicitate sau de informare, compania noastră poate stabili cât de reușite au fost măsurile individuale (publicitare). În acest fel, urmărim afișarea de reclame sau furnizarea de informații care prezintă interes pentru dvs., cu scopul de a ne face site-ul web mai interesant pentru dvs., dar şi de a calcula corect costurile de publicitate și informare.

(2) Aceste materiale publicitare și informaționale sunt livrate prin intermediul Facebook. În cazul în care aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame Facebook, Facebook Ads va stoca un modul cookie pe computerul dvs. Aceste module cookie nu sunt destinate să vă identifice personal. Acest modul cookie colectează date, cum ar fi ID-ul unic al modulului cookie, numărul de afișări al reclamelor per poziţie (frecvență), ultima afişare (relevantă pentru conversiile post-vizualizare) și informațiile de excludere voluntară (indicând că utilizatorul nu mai dorește să fie abordat în acest scop), în scopuri de analiză. Aceste module cookie permit Facebook să vă recunoască browser-ul. Dacă un utilizator vizitează anumite pagini ale site-ului web al unui client al anunțului, iar modulul cookie stocat pe computerul acestuia nu a expirat, Facebook și clientul pot recunoaște că utilizatorul a făcut clic pe anunț și a fost redirecționat către pagina respectivă. Fiecare client primeşte un modul cookie diferit. Modulurile cookie nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților de mesaje publicitare. Compania noastră nu colectează şi nu prelucrează date cu caracter personal prin metodele de publicitate și informare menționate anterior. Facebook ne transmite numai evaluări statistice. Pe baza acestor evaluări putem stabili care dintre măsurile de publicitate utilizate sunt mai eficiente. Nu primim date suplimentare privind utilizarea materialului publicitar şi, în special, nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

(3) Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul Facebook. Nu avem niciun fel de influență asupra domeniului de aplicare și utilizării ulterioare a datelor colectate de Facebook prin aceste instrumente și, prin urmare, nu vă putem furniza mai multe informaţii în această privinţă. Prin integrarea Facebook Ads, Facebook primește informațiile pe care le-ați apelat în partea respectivă a site-ului nostru web. De asemenea, Facebook primeşte şi informaţiile aferente vizitării unui site prin intermediul unui mesaj publicitar de-al nostru pe care aţi făcut clic. În cazul în care aveţi cont pe vreun serviciu Facebook, Facebook poate atribui vizita efectuată contului dvs. Chiar şi în cazul în care nu aveţi cont pe Facebook sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorul să afle adresa dvs. IP și să o salveze.

(5) Puteți împiedica participarea dvs. la acest proces de urmărire în mai multe moduri: a) prin ajustarea setărilor browser-ului dvs., în special, prin dezactivarea modulelor cookie terțe, ceea ce va împiedica primirea de mesaje de la terți; b) prin dezactivarea din browser-ul dvs. a modulelor cookie utilizate pentru urmărirea conversiilor. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenţia că, într-un astfel de caz, este posibil să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web.

(6)Dacă contractăm Facebook să prelucreze date ulterior în numele nostru, vom fi consideraţi clienţi în sensul articolului 28 din RGPD. Puteţi consulta acordul aici: https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Prelucrarea datelor nu împiedică prelucrarea acestora de către Facebook în afara Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că Facebook este listată în cadrul PrivacyShield, astfel încât, în acest sens, articolul 45 din RGPD, coroborat cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016 justifică utilizarea acestui furnizor. Politica de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: https://www.facebook.com/policy.php.

(7) Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(8) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(9) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm LinkedIn Ads?

(1) Compania noastră utilizează serviciul LinkedIn Ads pentru a ne promova pe site-uri web externe sau pentru a furniza informații despre subiecte relevante prin intermediul reclamelor și al mediilor informaționale (așa-numitele LinkedIn Ads) pe LinkedIn. Furnizorul este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043. Putem astfel stabili cât de reușite sunt măsurile individuale (publicitate) în raport cu datele campaniilor publicitare sau de informare. În acest fel, urmărim afișarea de reclame sau furnizarea de informații care prezintă interes pentru dvs., cu scopul de a ne face site-ul web mai interesant pentru dvs., dar şi de a calcula corect costurile de publicitate și informare.

(2) Aceste materiale publicitare și informaționale sunt furnizate prin intermediul LinkedIn. În cazul în care aţi ajuns pe site-ul nostru web prin intermediul unei reclame LinkedIn, LinkedIn Ads va stoca un modul cookie pe computerul dvs. Aceste module cookie nu sunt destinate să vă identifice personal. De regulă, acest modul cookie colectează date, cum ar fi ID-ul unic al modulului cookie, numărul de afișări al reclamelor per poziţie (frecvență), ultima afişare (relevantă pentru conversiile post-vizualizare) și informațiile de excludere voluntară (indicând că utilizatorul nu mai dorește să fie abordat în acest scop), în scopuri de analiză. Aceste module cookie permit LinkedIn să vă recunoască browser-ul. În cazul în care un utilizator vizitează anumite pagini ale site-ului web al unui client de astfel de mesaje publicitare, iar modulul cookie stocat pe computerul său nu a expirat, LinkedIn și clientul pot recunoaște astfel că utilizatorul a făcut clic pe mesaj și a fost redirecționat către pagina respectivă. Fiecare client primeşte un modul cookie diferit. Modulurile cookie nu pot fi urmărite prin site-urile web ale clienților de mesaje publicitare. Compania noastră nu colectează şi nu prelucrează date cu caracter personal prin metodele de publicitate și informare menționate anterior. Facebook ne transmite numai evaluări statistice. Aceste evaluări ne permit să identificăm care dintre măsurile de publicitate utilizate sunt deosebit de eficiente. Nu primim date suplimentare privind utilizarea materialului publicitar şi, în special, nu putem identifica utilizatorii pe baza acestor informații.

(3) Datorită instrumentelor de marketing utilizate, browser-ul dvs. stabilește automat o conexiune directă cu serverul LinkedIn. Nu avem niciun fel de influență asupra domeniului de aplicare și utilizării ulterioare a datelor colectate de Google prin aceste instrumente și, prin urmare, nu vă putem furniza mai multe informaţii în această privinţă. Prin integrarea LinkedIn Ads, LinkedIn primește informațiile pe care le-ați apelat în partea respectivă a site-ului nostru web. De asemenea, LinkedIn primeşte şi informaţiile aferente vizitării unui site prin intermediul unui mesaj publicitar de-al nostru pe care aţi făcut clic. În cazul în care aveţi cont pe vreun serviciu LinkedIn, LinkedIn poate atribui vizita efectuată contului dvs. Chiar şi în cazul în care nu aveţi cont pe LinkedIn sau nu v-ați autentificat, este posibil ca furnizorul să afle adresa dvs. IP și să o salveze.

(5) Puteți împiedica participarea dvs. la acest proces de urmărire în mai multe moduri: a) prin ajustarea setărilor browser-ului dvs., în special, prin dezactivarea modulelor cookie terțe, b) prin dezactivarea din browser-ul dvs. a modulelor cookie utilizate pentru urmărirea conversiilor. Cu toate acestea, dorim să vă atragem atenţia că, într-un astfel de caz, este posibil să nu mai puteți utiliza pe deplin toate funcțiile acestui site web.

(6) Dacă vom contracta Facebook să prelucreze date ulterior în numele nostru, vom fi consideraţi clienţi în sensul articolului 28 din RGPD. Acordul aferent poate fi consultat aici: https://legal.linkedin.com/dpa. De asemenea, prelucrarea datelor nu împiedică prelucrarea acestora de către Facebook în afara Uniunii Europene. Acest lucru se datorează faptului că LinkedIn este listată în cadrul PrivacyShield, astfel încât, în acest sens, articolul 45 din RGPD, coroborat cu Decizia de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016 justifică utilizarea acestui furnizor. Politica de confidențialitate a furnizorului poate fi consultată aici: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

(7) Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(8) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(9) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm modulele cookie de pe acest site web?

(1) Atunci când navigaţi pe un site web, modulele cookie sunt stocate pe computer. Modulele cookie sunt mici fișiere text, care sunt stocate pe hard disk, în spaţiul alocat browser-ului pe care îl utilizați. Prin astfel de module cookie, primim anumite informații. Modulele cookie nu pot executa programe sau transfera viruși pe computer. Acestea servesc doar pentru a face navigarea web mai ușoară și mai eficientă.

(2) Compania noastră utilizează module cookie temporare. Modulele cookie temporarele sunt șterse automat la închiderea browser-ului. Această categorie include, în special, modulele cookie de sesiune. Acestea stochează așa-numitul ID de sesiune, cu ajutorul căruia anumite interogări din browser-ul vizitatorului pot fi atribuite sesiunii comune. Acest lucru permite computerului vizitatorului să fie recunoscut atunci când vizitatorul revine pe site nostru. Temeiul juridic pentru acest lucru este articolul 6 alineatul 1, teza 1, litera f din RGPD, conform căruia prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi realizată fără acordul persoanei vizate, dacă prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate necesită protejarea datelor cu caracter personal primează faţă de interesele, libertăţile şi drepturile fundamentale ale persoanei vizate, în special atunci când persoana vizată este un copil. Scopurile menționate mai sus la alineatul 2 sunt în interesul economic al companiei noastre.

(3) De asemenea, utilizăm, într-o oarecare măsură, și module cookie persistente. Modulurile de cookie persistente sunt șterse automat după o perioadă de timp specificată, care poate varia în funcție de modulul cookie. Temeiul juridic este consimţământul dvs. în sensul articolului 6, alineatul 1, teza 1, litera a din RGPD, pe care ni l-aţi transmis prin intermediul banner-ului nostru pentru modulele cookie şi pe care îl puteți revoca prin dezactivarea respectivului banner. În cazul revocării, vă vom șterge imediat datele. În cazul în care nu vă revocaţi consimţământul dat, vă vom șterge datele cel târziu după 14 luni.

(4) Temeiul juridic pentru prelucrarea efectuată pentru obținerea consimţământului, conform alineatului 3, este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD. Conform acestui articol, putem prelucra datele dvs. cu caracter personal, dacă prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ne revine. Obligația legală care ne revine rezultă din articolul 7, alineatul 1 din RGPD sau articolul 5, alineatul 1 din RGPD. Conform acestor prevederi, suntem obligați legal să documentăm obținerea consimțământului dvs. Acest lucru este posibil numai dacă colectăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de verificare. Stocăm astfel de date atât timp cât acestea sunt necesare în scopuri de verificare. În cazul în care vă confirmați consimțământul, perioada de stocare se va încheia numai după ce consimțământul dvs. a fost revocat, plus orice perioadă până la prescrierea oricăror pretenții de drept civil.

(5) În cazul în care nu se face nicio referire explicită la articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera c din RGPD, nu există nicio obligație legală de a prelucra datele.

Cum utilizăm Adobe Typekit?

(1) Pe site-ul web, utilizăm fonturi externe prin intermediul Adobe Typekit. Serviciul Typekit este furnizat de Adobe Systems Inc, 345 Park Avenue San Jose, California 95110-2704, SUA. Pentru informații generale despre practicile de prelucrare a datelor ale furnizorului, consultați Declarația de confidențialitate Adobe la https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html (Adobe). La vizitarea site-ului nostru web, browser-ul dvs. va descărca fonturile necesare direct de la Adobe, astfel încât să fie afișate corect pe dispozitivul dvs. Prin conectarea la Adobe, Adobe va fi informată care este adresa dvs. IP utilizată pentru a accesa site-ul nostru web. Furnizorul de servicii afirmă că nu a inclus și nu utilizează module cookie pe site-ul web pentru a pune la dispoziţie fonturile sale. Pentru mai multe detalii cu privire la ce informații sunt colectate, cum sunt utilizate, dacă furnizorul de servicii partajează astfel de date și cu cine le partajează atunci când utilizaţi Adobe Typekit, puteţi vizita https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html (Adobe Typekit). Utilizarea acestui serviciu nu înseamnă cu Furnizorul de servicii nu poate să se afle în afara UE. Acest lucru se datorează faptului că furnizorul este inclus în cadrul PrivacyShield (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework), care, pe lângă utilizarea acestui serviciu, justifică şi utilizarea acestui furnizor, în conformitate cu articolul 45 din RGPD coroborat cu Decizia (UE) 2016/1250 a Comisiei din 12.07.2016.

(2) Scopul prelucrării este de a permite furnizarea tehnică optimizată şi fără erori a serviciilor noastre, în special, pentru a asigura utilizarea pe site-ul nostru web a unui font uniform.

(3) Temeiul legal pentru prelucrare este articolul 6, alineatul 1, teza 1, litera f din RGPD; interesul companiei noastre rezultă din scopul descris la alineatul 2, iar interesele şi drepturile dvs. sunt protejate de măsurile de protecție descrise la alineatul 1.

Cum utilizăm software-ul Inova?

(1) Compania noastră utilizează instrumentul software "Inova". Furnizorul este Inova Software SA (INOVA), 50, Cours de la République, Immeuble les Gémeaux 2, 69100 Villeurbanne, Franța. Pentru mai multe informații despre protecția datelor asigurată de acest furnizor, vizitați https://www.inova-software.com/security-and-performance/ şi https://www.inova-software.com/privacy/. Compania noastră utilizează acest instrument pentru a gestiona punctele de contact, comunicarea și, dacă este cazul, relațiile de afaceri dintre noi şi dvs.

(2) Selecţia furnizorului Inova s-a făcut cu mare atenţie. Am contractat furnizorul în conformitate cu articolul 28, alineatul 3 din RGPD și vom continua să revizuim acest furnizor şi în viitor, în mod regulat, dar şi ocazional. Furnizorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor noastre.

(3) Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate pentru candidaţi/angajați/clienți/furnizori/participanți la eveniment.

Cum utilizăm ofertele de software din partea IQVIA (Nexxus, OneKey)?

(1) Compania noastră utilizează sistemul CRM de la IQVIA. Furnizorul este IQVIA Information Solutions GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, House B, 1020 Viena, Austria. Pentru mai multe informații cu privire la protecția datelor asigurată de acest furnizor, vizitaţi https://www.iqvia.com/about-us/privacy şi https://www.iqvia.com/about-us/privacy/gdpr-at-iqvia.

(2) Acest furnizor a fost selectat şi auditat cu mare atenţie. Am contractat furnizorul în conformitate cu articolul 28, alineatul 3 din RGPD și vom continua să revizuim acest furnizor şi în viitor, în mod regulat, dar şi ocazional. Furnizorul prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv conform instrucțiunilor noastre.

(3) IQVIA este, printre altele, un sistem CRM, şi anume un software pentru executarea şi implementarea gestionării relațiilor cu clienții, pe scurt CRM (customer relationship management). (3) Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați politica noastră de confidențialitate pentru candidaţi/angajați/clienți/furnizori/participanți la eveniment..

Cum garantăm că datele cu caracter personal sunt protejate în mod corespunzător?

Compania noastră are implementate măsuri tehnice actualizate pentru a asigura securitatea datelor, mai exact, pentru a vă proteja datele cu caracter personal de riscuri în timpul transmiterii acestora și pentru a împiedica terțe părţi să obțină accesul la acestea. Aceste măsuri sunt adaptate în mod continuu, ţinând cont de tehnologia de ultimă generaţie.

Ce drepturi aveți?

În ceea ce privește confidențialitatea datelor, aveți mai multe drepturi. Cu toate acestea, aceste drepturi pot fi supuse unor condiții pe care vom insista. Pe larg, aveți următoarele drepturi:

- Dreptul de acces al persoanei vizate (articolul 15 din RGPD):

În conformitate cu articolul 15 din RGPD, aveți dreptul de a primi, în mod gratuit şi în orice moment, informații despre datele dvs. cu caracter personal prelucrate de compania noastră. Vă vom transmite aceste informații în format electronic sau ca o copie, la cerere.

- Dreptul la rectificare (articolul 16 fin RGPD):

În conformitate cu articolul 16 din RGPD, puteți solicita corectarea datelor cu caracter personal incorecte.

- Dreptul la ștergere (articolul 17 din RGPD):

Conform articolului 17 din RGPD, puteți solicita ștergerea imediată a datelor dvs. cu caracter personal. Puteți solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal dacă, printre altele, acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, dacă revocați orice consimțământ acordat și nu se aplică niciun alt temei legal, dacă v-aţi opus prelucrării și nu există motive legitime obligatorii pentru prelucrare sau dacă prelucrarea datelor a fost ilegală.

- Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 din RGPD):

Aveți dreptul de a solicita ca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal să fie restricționată, în cazul în care sunt îndeplinite condițiile articolului 18 din RGPD.

- Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 din RGPD):

Acest drept ia naştere dacă prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată cu acordul dumneavoastră sau a fost necesară pentru executarea contractului.

- Dreptul de opoziție (articolul 21 din RGPD):

În conformitate cu articolul 21 din RGPD, aveți dreptul de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, din motive legate de situația dvs. particulară. În acest caz, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal, decât dacă putem dovedi existenţa unor motive legitime imperative pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs. sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

- Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (articolul 77 din RGPD)

În plus faţă de cele de mai, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu jurisdicţie asupra companiei noastre, în conformitate cu articolul 77 din RGPD.

Date de contact pentru solicitări

Pentru cereri de informații, de corectare sau ștergere, vă rugăm să utilizați opțiunile de contact indicate mai sus în secţiunea "Cine suntem?".