Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste
Lionella Sabovčíková Country Manager Slovensko

"Byť súčasťou AOP Orphan, spoločnosti, ktorej prioritou je pomoc pacientom so zriedkavými chorobami, je veľmi motivujúce. Je uspokojivé pracovať v tíme skúsených kolegov v prospech pacientov."

Fakty a čísla

AOP Orphan sa plne venuje farmaceutickému a klinickému vývoju, ako aj obchodovaniu s liekmi už viac ako 20 rokov.

Našou motiváciou je pomoc pacientom so zriedkavými chorobami. Svoj cieľ dosahujeme spoluprácou so zainteresovanými stranami slovenského systému zdravotnej starostlivosti. Partnerská spolupráca v rámci farmaceutického priemyslu a oblasti zdravotnej starostlivosti je kľúčová pri hľadaní a poskytovaní riešení pre pacientov, obzvlášť v liečbe zriedkavých chorôb. 

Slovensko má zvláštne postavenie medzi krajinami, v ktorých AOP Orphan pôsobí. Na tomto trhu pôsobí spoločnosť od roku 2006. Spoločnosť AOP Orphan na Slovensku tvorí malý tím zamestnancov, ktorí sa venujú všetkým trom terapeutickým oblastiam.

300,000
ĽUDÍ
PACIENTI SO ZRIEDKAVÝMI CHOROBAMI NA SLOVENSKU 
V Európe sú ako zriedkavé choroby klasifikované len tie ochorenia, ktoré sa vyskytujú u menej ako 5 z 10000 obyvateľov. Na Slovensku trpí zriedkavou chorobou 300 000 ľudí. 
DOSTUPNÁ LIEČBA
AOP Orphan poskytuje na Slovensku sedem produktov.
 
7
PRODUKTY 
3
OBLASTI 
TRI TERAPEUTICKÉ OBLASTI 
AOP Orphan Slovensko pokrýva tri oblasti liečby: Hematoonkológia, kardiológia a pneumológia, neurológia a metabolické ochorenia. 

Vízia a misia