Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

23 / 5 / 2021 - 22 / 7 / 2021
Online

Arab Health 2021

10 / 6 / 2021 - 13 / 6 / 2021
vienna, austria & Online

EHA 2021 

14 / 6 / 2021 - 17 / 6 / 2021
Boston, USA

Bio-International

22 / 6 / 2021 - 24 / 6 / 2021
Dubai, United Arab Emirates

Arab Health 2021

1 / 10 / 2021 - 31 / 10 / 2021

Bio-Europe

1 / 10 / 2021 - 4 / 10 / 2021
Berlin, Germany

DGHO 2021 

1 / 10 / 2021 - 31 / 10 / 2021
Bratislava, Slovensko

Slovenský Hematologický Kongres

1 / 10 / 2021 - 31 / 10 / 2021
Istanbul, Turkey

Eurasian Hematology Congress

1 / 12 / 2021 - 31 / 12 / 2021

Rare Disease Innovation and Parntering Summit

11 / 12 / 2021 - 14 / 12 / 2021
Atlanta, USA & Online

ASH - USA