Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

23 / 5 / 2021 - 22 / 7 / 2021
Online

Arab Health 2021

14 / 6 / 2021 - 17 / 6 / 2021
Boston, USA

Bio-International

22 / 6 / 2021 - 24 / 6 / 2021
Dubai, United Arab Emirates

Arab Health 2021

27 / 8 / 2021 - 30 / 8 / 2021
ONLINE

ESC Congress 2021

4 / 9 / 2021 - 8 / 9 / 2021
VIENNA, AUSTRIA

ERS International Congress 2021 

5 / 9 / 2021 - 9 / 9 / 2021
VIENNA, AUSTRIA

Bio-International 

1 / 10 / 2021 - 31 / 10 / 2021

Bio-Europe

1 / 12 / 2021 - 31 / 12 / 2021

Rare Disease Innovation and Parntering Summit