Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

21 / 4 / 2021 - 24 / 4 / 2021
Gmunden, Austria

ÖGPP

1 / 5 / 2021 - 31 / 5 / 2021
Graz, austria

ASRA

26 / 5 / 2021 - 29 / 5 / 2021
salzburg, austria

ÖKG

10 / 6 / 2021 - 13 / 6 / 2021
vienna, austria & Online

EHA 2021 

19 / 6 / 2021 - 22 / 6 / 2021
Vienna, Austria

EAN

27 / 8 / 2021 - 30 / 8 / 2021
london, uk

ESC

4 / 9 / 2021 - 8 / 9 / 2021
VIENNA, AUSTRIA

ERS International Congress 2021 

4 / 9 / 2021 - 8 / 9 / 2021
barcelona, spain

ERS

5 / 9 / 2021 - 9 / 9 / 2021
VIENNA, AUSTRIA

Bio-International 

1 / 10 / 2021 - 31 / 12 / 2021
Vienna, austria

Wake up Meeting

1 / 10 / 2021 - 31 / 12 / 2021
Budapest, Hungary

MDA

1 / 10 / 2021 - 4 / 10 / 2021
Berlin, Germany

DGHO 2021 

20 / 10 / 2021 - 22 / 10 / 2021
graz, austria

ÖPG

6 / 11 / 2021 - 10 / 11 / 2021

ISPOR

11 / 12 / 2021 - 14 / 12 / 2021
Atlanta, USA & Online

ASH - USA