Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

8 / 10 / 2020 - 10 / 10 / 2020
ZVOLEN, SLOVENSKO

Banskobystrické 
hematol
ogické a transfuziologické dni 

14 / 10 / 2020
BRATISLAVA, SLOVENSKO

PAH Okrúhly Stôl 

12 / 11 / 2020 - 13 / 11 / 2020
BRATISLAVA, SLOVENSKO

Memoriál  Prof. 
Ireny Jakubcovej 

18 / 11 / 2020 - 19 / 11 / 2020
Žilina, SLOVAKIA

Vedecká Konferencia Sestier Pracujúcich V Kardiológii