Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

1 / 11 / 2021 - 30 / 11 / 2021
Vienna, Austria

EU PH  Expert meeting

1 / 11 / 2021 - 30 / 11 / 2021
Slovensko

Memoriál prof. Jakubcovej 

11 / 12 / 2021 - 14 / 12 / 2021
Atlanta, USA & Online

ASH - USA