Zdravotnícki pracovníci
Pre získanie odborných informácií a služieb sa prihláste

Stretnite sa s nami

14 / 5 / 2021 - 15 / 5 / 2021
Žilina, Slovensko

7. Konferencia sestier v kardiológii 

28 / 8 / 2021
London, UK

ESC Congress

1 / 10 / 2021 - 31 / 10 / 2021
Bratislava, Slovensko

PH  Okrúhly stôl 

1 / 11 / 2021 - 30 / 11 / 2021
Slovensko

Memoriál prof. Jakubcovej 

1 / 11 / 2021 - 30 / 11 / 2021
Vienna, Austria

EU PH  Expert meeting